Hubert Klimko-Dobrzaniecki

Hubert Klimko-Dobrzaniecki (1967) je poľský spisovateľ, vyštudoval teológiu, filozofiu a islandskú filológiu. Napísal sedem knižiek (dve básnické zbierky mu vyšli aj v preklade do islandčiny). Kniha Dom Ruže. Krysuvik sa dostala do finále najprestížnešej poľskej literárnej súťaže Nike. Vyše desať rokov študoval a pracoval v Reykjaviku (okrem iného na psychiatrickej klinike a v starobinci). Od roku 2007 žije vo Viedni. Jeho novela Uspávanka pre obesenca vyšla v slovenskom preklade Julie Sherwood vo vydavateľstve SALON), v slovenskom preklade tiež vyšla novela Rózin dom, Krýsuvík.

Ľud volil / Stĺpček

Padal sneh a fúkal vietor. Bolo to dvanásteho januára, vybral som sa autom do Čiech. V ten deň sa tam konalo prvé kolo prezidentských volieb. Dodal by som, že išlo o pražské, nie celonárodné voľby – provincia sa nevzrušovala. Provincia, ako sa patrí na pravú provinciu patrí, navyše českú, hrabalovskú, čiže politicky neuvedomelú, táto nádherná provincia v zimný deň spala kamenným spánkom, a na tento deň kašľala. Nebola to pre mňa nič nové, veď tiež pochádzam zo zapadnutej provincie a viem, že teplá večera tam znamená oveľa viac než dáke voľby. Na provincii sa nevolí. Na provincii sa existuje. A […]

Silvestrovské pivo / Stĺpček

Rozlúčka s odchádzajúcim rokom bola krátka a chladná, pretože 2012 bol dosť strašný rok. Nemal by som pred čitateľmi rozvádzať svoje súkromné boliestky. Stačí, ak poviem, že ako sa na rozlúčku so zlým hosťom patrí, šampanské netieklo prúdom. Pred polnocou som otvoril fľašku belgického piva. A jednou fľaškou to aj skončilo. Pred polnocou som už ležal v posteli a chrápal som. Nový rok prišiel pokojne, v spánku, bez nočných mor, ale dotkol sa podvedomia. Nie som odborník na sny. Nie som freudián ani zástanca psychoanalýzy, hoci som sa jej trochu venoval v zbierke poviedok Prvé veci z r. 2009. Snívalo […]

Krakowska, krakowska, krakowska

Photo: Peter Župník People say that ever since the good old days of communism ended the quality of our food has gone to the dogs. It’’s now full of chemicals, additives and taste enhancers… Those who claim this usually cite Wedel’’s chocolate with whole hazelnuts as a prime example. The post-communist variety is apparently made with Chinese nuts and the chocolate allegedly contains more sugar than it used to. I don’’t know if this claim is fuelled by nostalgia for the old days that are now gone forever or if it’’s based on an objective assessment of consumer data. In […]

Svätoplukov kôň / Stĺpček

Na začiatku tromesačného vyšehradského literárneho pobytu v Bratislave sa Hubert Klimko-Dobrzaniecki zamýšľa nad mýtmi a istými ošemetnými literárno-historickými záležitosťami. Rozhovor o genitáliách, o to viac písanie o nich, navyše ak sú ešte konské, je dosť ošemetná záležitosť, no keďže ide o záležitosti štátneho, ba priam medzištátneho významu, a ide tiež aj o literatúru, spáchal som tento text v nádeji, že sa ním nedotknem ani ľudského ani konského cítenia. Asi tak roku 2008, presne sa nepamätám, skrachoval istý významný poľský mienkotvorný literárny časopis. Volal sa Studium. Spomínaný titul zaujíma osobitné miesto v srdci pisateľa týchto riadkov. Presne pred desiatimi rokmi som […]

Pán Kalina dcéru mal / Stĺpček

Ten prvý raz je vždy dôležitý, hoci nemusí byť vždy príjemný. Niekedy ovplyvní celý život. Hudobno-spisovateľský život, dodávam a hneď aj vysvetlím. Pred 27 rokmi som bol na letnej brigáde v ovocno-zeleninovej konzervárni Sloko v okolí Uherského Hradišťa na Morave. Keď nám vyplatili zálohu, rozhodol som sa vycestovať do inej krajiny, i keď v rámci toho istého štátu. Vybral som sa na Slovensko, do Bratislavy. Chcel som prelomiť poľské stereotypy a až do konca života hlásať Poliakom, že Slováci nie sú Česi, žijúci na ďalekom východe. Že Elán nie je česká kapela. Že neexistujú české Tatry, ani česká slivovica z […]

Bátory, kríž a vlasy / Esej

Dvadsiatytretí marec je Dňom poľsko-maďarského priateľstva. 12. marca 2007 maďarský parlament prijal rezolúciu, za ktorú hlasovalo 324 poslancov. Nikto sa nezdržal. Nikto nebol proti. Podobné uznesenie 16. marca toho istého roku jednohlasne prijal Sejm Poľskej republiky. Táto jednomyseľnosť oboch parlamentov je natoľko dojemná, až sa na pery tisne parafráza všeobecne známeho poľského veršíka — Maďar, Poliak jedna rodina, aj na koňa aj do vína. Obaja bujarí a veselí, nech ich Pán Boh blahoslaví — nová verzia znie: Maďar, Poliak, jedna rodina, do zákona i do vína. Obaja depresívni a neveselí, nech ich kríž v Sejme blahoslaví. Počul som, že aj […]

Bathory, cube and magic hair tonic

23 March is the Day of Polish-Hungarian Friendship. The relevant resolution was adopted by the Hungarian parliament on 12 March 2007 by 324 votes. There were no abstentions. On 16 March of the same year the Sejm of the Polish Republic unanimously adopted a similar resolution. This touching unanimity of the two parliaments begs for a reworking of the well-known Polish adage. Instead of the Hungarian and the Pole, always friendly / jointly riding, jointly drinking. Boisterous and joyous both / may God bless their souls, it should read: the Hungarian and the Pole / always friendly/ jointly voting, jointly […]

Ako som lapil Veľmajstra / Stĺpček

Ostrov Grimsey je jediná časť Islandu, ktorú pretína polárny kruh. Tiahne sa presne stredom postele legendárneho pastora. Ako hovorí legenda, tento bohabojný človek sa zaslúžil o zaľudnenie ostrova v čase, keď sa statoční mladí muži pasovali s oceánom a nechávali svoje ženy pod jeho ochranou. Počet obyvateľov teraz prekročil stovku, a hoci sa všetci sa smejú z legendy o plodnom pastorovi, terajší duchovný prilieta len raz za štvrť roka. Zo striech moderných domčekov trčia satelitné antény a ostrovania si cez víkend objednávajú drahú leteckú pizzu z Akureyri. Takto to tu vyzerá dnes, ale až do roku 1920 bol ostrov Grimsey […]

How I accosted a Grandmaster

Vagaries of geography make people come up with all sorts of occupations, some quite weird. For example, compulsive chess playing. The island of Grimsey is the only part of Iceland that is intersected by the Arctic Circle. It runs directly across the bed of a legendary pastor. Legend has it that this God-fearing fellow was instrumental in populating the island, while brave young men struggled with the ocean leaving their wives in his care. The current population exceeds one hundred and although everyone laughs at the legend of the fertile pastor, his successor makes only flying visits once a month. […]

Koho máme radi? Koho milujeme? / Esej

Štatistiky mi vždy pripadali trochu ako cirkusový trik, hoci celkom nepopieram, že môžu byť užitočné. Pamätám si prednášku z propedeutiky sociológie, na ktorej si sám prednášajúci – mal hodnosť profesora – strieľal zo štatistík, zaznamenávajúcich priemernú spotrebu bravčového mäsa na jedného obyvateľa zemegule. A čo Arabi? – opýtal sa a rozrehotal sa. Aj ja som sa nedávno rozrehotal pri čítaní výsledkov výskumu reprezentatívnej skupiny Poliakov. Otázka znela: koho máme najradšej? Vysvitlo, že Poliaci majú najradšej: Čechov, Francúzov, Američanov, Talianov, Španielov, Slovákov a Angličanov. Som ochotný uveriť, že Talianov, Španielov, Slovákov a Angličanov môžeme mať radi, ale čo sa týka prvých troch […]