www.salon.eu.sk vydáva občianske združenie Projekt Fórum.

Občianske združenie Projekt Fórum je zaregistrovaný na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

IČO: 30803781
DIČ: 2022319695

Máme európske inštitúcie, ale nemáme európsku verejnosť, napísal pred niekoľkými rokmi francúzsko-nemecký novinár Thierry Chervel. No inak ako v takomto spoločnom priestore môže vzniknúť spoločná identita? Thierry Chervel spolu s niekoľkými priateľmi pred niekoľkými rokmi založil jeden z najprestížnejších svetových prehľadov esejí a fejtónov (www.perlentaucher.de).Príncíp Parlentauchera – doslova lovenia perál z oceánu www – sa stal inšpiráciou pre vznik platformy salon.eu.sk.

Roku 2006 salon.eu.sk začal s denne aktualizovaným prehľadom esejí a fejtónov, publikovaných v európskej a svetovej tlači, s dôrazom na krajiny strednej Európy. Krátke anotácie – ktoré v slovenskom a anglickom jazyku – mali poskytnúť zhustenú informáciu o každom z jednotlivých textov. Nečudo, že takýto projekt vznikol v malej krajine. V malej krajine je životne dôležité byť v kontakte s diskurzom za jej hranicami. Naša webová stránka prinášala každotýždenné prehľady textov, ktoré predstavovali intelektuálny prínos, prinášali nový pohľad či nové alebo nanovo usporiadané informácie, alebo hovorili nečakaným, inovatívnym jazykom, či jednoducho ponúkali pôžitok z čítania a uvažovania.

V lete 2015 bol salon.eu.sk v priebehu niekoľkých dní zdecimovaný sústredeným útokom vedeným naraz z veľkého množstva IP adries registrovaných v Ruska. Salon v tom čase nemal dostatočnú ochranu, keďže vznikol ako – salón – a nepredpokladal, že môže raz niekomu až natoľko prekážať. Po útoku už nebolo možné platformu zrekonštruovať tak, aby obsahovala všetky texty, ktoré v ňom od začiatku boli. Salon sa podarilo obnoviť len manuálne vďaka obetavej pomoci našich čitateľov.

Salón vo svojej novej ére už neprináša prehľady, ale len články. Vyhľadáva texty autorov, ktorí tvoria nový európsky diskurz. Platforma chce pomôcť tvoriť priestor na otázky, ktoré sú naše spoločné, na vzájomné dotýkanie kontextov, kultúr a spôsobov myslenia, na prúdenie impulzov oboma smermi: z periférií Európy do centra, aj opačne. Vychádzame z toho, že ak majú európske kultúry niečo spoločné, je to práve hodnota, pripisovaná zmysluplnému rozhovoru, presvedčeniu, že pravdu nemôže nikto bezo zvyšku vlastniť.

Salon je spätý s projektom Stredoeurópskeho fóra, verejnej európskej debaty ktorá sa od roku 2009 koná každý rok v Bratislave a ďalších mestách vždy v čase výročia novembrovej Nežnej revolúcie. Zatiaľčo Salón je virtuálny, Stredoeurópske fórum je živým, fyzickým salónom. Spisovateľov, vedcov, právnikov, novinárov a výnimočne aj výnimočných politikov, stretnete na Stredoeurópskom fóre, ich aktuálne texty publikované po celom svete zasa na platforme salon.eu.sk.