Andrea Puková

andrea.pukova@salon.eu.sk

Je novinárka. študovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a na Università per Stranieri v Perugii. Absolvovala tiež stáž v Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM) vo Viedni. Po skončení štúdií nastúpila do týždenníka Mosty. V roku 1996 spolu s Martou Šimečkovou vytvorila prílohu Fórum v denníku Sme, neskôr pracovala v týždenníku Domino-Fórum, v denníku Sme, mesačníku OS a časopise Anthropos. Je editorkou magazínu salon.eu.sk a jednou z organizátoriek Stredoeurópskeho fóra, ktoré sa od roku 2009 vždy na výročie Novembra koná v Bratislave. Okrem toho na Filozofickej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe dokončuje dizertačnú prácu na tému Bratislavská kaviareň ako priestor literárneho života a myslenia na Slovensku v 20. storočí. V roku 2014 vydala spolu s fotografom Petrom Župníkom knihu Zaľúbení do Paríža. Žije v Bratislave.


Julia Sherwood

juliaandpetersherwood.com

V roku 1978 sa vysťahovala z Bratislavy, najprv do Západného Nemecka a potom do Veľkej Británie. Vyše dvadsať rokov pracovala na Medzinárodnom sekretariáte Amnesty International v Londýne a organizácii Save the Children. Od roku 2008 sa venuje prekladaniu. Spolu s manželom preložila do angličtiny diela slovenských a českých autorov ako Daniela Kapitáňová, Balla, Pavel Vilikovský, Krištúfek, Jana Juráňová, Uršuľa Kovalyk, Petra Procházková, Radka Denemarková či Zuzana Brabcová. Pre vydavateľstvo Salon preložila do slovenčiny novelu poľského autora Huberta Klimko-Dobrzanieckého a knihu esejí Tonyho Judta Penzión pamäti . Je externou redaktorkou medzinárodného online časopisu Asymptote pre Slovensko a predsedníčkou mimovládnej organizácie Rights in Russia.  Žije v Londýne.


Marta Šimečková

marta.simeckova@salon.eu.sk

Novinárka, tlmočníčka, publikuje ako Marta Frišová. Po osemdesiatom deviatom roku redaktorka vydavateľstva Archa, neskôr redigovala česko-slovenský týždenník Mosty, spolu s Andreou Pukovou vytvorila prílohu Fórum v denníku Sme, neskôr pracovala v týždenníku Domino-Fórum a opäť v denníku Sme v prílohe Fórum. V roku 2005 získala štipendium Mileny Jesenskej viedenského Institut für Wissenschaften vom Menschen na sériu rozhovorov o Európe, od roku 2007 pracuje na portáli salon.eu.sk a roku 2009 vymyslela spolu s Andreou Pukovou koncept medzinárodnej konferencie Stredoeurópske fórum v Bratislave, ktorého je dodnes jednou z hlavných orgnizátoriek. Je tiež predsedníčkou správnej rady Amnesty Ineternational Slovensko.