SME

http://www.sme.sk

Ach, gubernia neobmedzených možností / Esej

Ako tak sledujeme dianie na Slovenku, máme čoraz naliehavejší pocit, že nápadne kopíruje Revízora. Ruský dramatik Nikolaj Vasilievič Gogoľ napísal svetoznámu komédiu Revízor v tridsiatych rokoch 19. storočia za cára Mikuláša I. Literárni historici si ju cenia ako vzácny druh komédie, v ktorej nedominuje zápletka, lež charaktery. No výstižnejší by bol azda termín „bezcharaktery”. Napočudovanie práve bezcharakternosť spravila z Revízora jednu z najnehynúcejších a najhranejších divadelných hier posledných dvoch storočí. Jeho hrdinovia Ako tak sledujem dianie v tejto našej krajine, mám čoraz naliehavejší pocit, že nápadne kopíruje Gogoľov príbeh a najmä jeho „hrdinov”. Tá podobnosť nemôže byť náhodná. Svedčí buď […]

Donkichot vedľa rozbušky / Esej

„Za národa spravodlivú vec, z komunistu vlastenec a národovec. Taký je náš pôvod.“ (Roman Holec, 2009) Čo predstavuje pre Slováka Slovensko? Krajinu, zem, vlasť, národ, spoločnosť, s ktorou sa identifikuje – slabšie, intenzívnejšie – na základe väzieb, predovšetkým tých nových, vytvorených k obdobiu, ktoré ho bezprostredne formovalo, resp. predchádzalo jeho narodeniu a je tak  časťou sveta, ktorý môže vnímať ako svoje aktuálne vedomie, v ktorom sa ešte môže orientovať. To je maximálne tak trištvrtestoročie-storočie, historický oblúk, ktorý môže vtlačiť  do svojej identity, zjednodušene povedané formovanej ešte pamäťou starých rodičov. Aj tento pomerne krátky časový historický oblúk je však poznačený ruptúrami, […]

Víťazná porážka / Esej

20.augusta 1968 večer som okolo polnoci dočítal rozsiahly článok v nemeckom týždenníku Spiegel (v tom čase – na rozdiel od dvadsiatich predchádzajúcich rokov – už bolo bežne dostať v stánkoch svetové noviny a časopisy), ktorý sa končil úvahou o radikálnych zmenách, ktoré prinesie chystaný septembrový zjazd Komunistickej strany Československa: okrem iného aj existenciu ďalších politických strán a slobodné voľby. Autor predpokladal, že čosi také nemôže Sovietsky zväz pripustiť a tak mu zostáva už iba jediná možnosť: vojenská intervencia. O šiestej ráno ma zobudila mama, že v Bratislave sú ruské tanky. Spiegel mal očividne lepšie informácie ako Alexander Dubček a tí jeho súdruhovia z Predsedníctva ÚV KSČ, ktorí nepatrili k […]

Šarišské Michaľany / Stĺpček

Hovoriť o jednom z (aj zo súčasných slovenských) ohrození demokracie znamená najskôr porozumieť predmetu debaty, a teda dohodnúť sa na prostom významovom slovníku. Fašizmus je politické smerovanie nejakej strany či hnutia. Obsahom fašistickej strany a hnutia je rovnorodá zmes konzervativizmu, pravicovosti a nacionalizmu, používané stratégie a nástroje sú násilie, diktatúra a totalitarizmus. Konzervativizmus sa politicky obvykle snaží „o udržanie spoločenských pomerov v nezmenenej podobe”. Ak mu pomery nevyhovujú, znamená však aj snahu o obnovenie a ustanovenie starých zásad, poriadkov, spôsobov a zvyklostí. Zvykne preto často pôsobiť spiatočnícky. To, čo sa v naivnej viere snažíme vnímať ako síce nevkusný, ale prípustný […]

A tu zrazu bum! / Esej

Národný jazyk je výrazné politikum. Slovenčina nie je výnimkou. V tomto zmysle je chvályhodné, že súčasná slovenská vláda venuje slovenčine pozornosť. Hoci to nie je po prvý raz, čo sa najvyššia oficiálna moc pôsobiaca na našom území, materčinou Slovákov zaoberá. „Šetrenie, opatrené v zmysle vysokého rozkazu zo dňa 4. tohoto mesiaca o bývalom profesorovi na protestantskom lýceu v Prešporku Ľudevítovi Štúrovi, podavšom žiadosť o povolenie vydávať v Uhersku slovenský časopis pod názvom Slovenskje Národňje Novini, donáša nasledujúci výsledok (…) Nič tak nemôže oslobodiť ľud negramotný tento z týchto bludných názorov a vytrhnúť tie státisíce Slovákov z ich úplnej nevedomosti, ako časopis – Ľudevítom Štúrom v umiernenom, dobrom duchu redigovaný, ktorý […]

Letné ráno, keď prišiel zrazu koniec detstva / Stĺpček

Prvé leto, o ktorom môžem podať podrobnejšiu správu, sa začalo pred dvadsiatimi rokmi. Dva prázdninové mesiace dovtedy vyzerali vždy takmer úplne rovnako. 1. júla sme odcestovali na chalupu do Nízkych Tatier a vrátili sme sa 31. augusta. Z hôr sme sporadicky vyrážali na výlety do medzinárodne atraktívnych lokácií ako Kokava nad Rimavicou alebo Zemplínska Šírava, z číreho zúfalstva nazývaná aj „Slovenské more“. Najzápadnejšie mesto, aké som videl, sa volalo príznačne Východný Berlín. Prírodnú idylu uprostred kopcov okolo starého domu narúšali iba vytrvalí sovietski piloti ohlušujúcich stíhačiek, ktorí štartovali v Sliači – svedomito strážili, aby sa do Československa nedostali húfy západniarov, ktorí túžili […]

Skôr povinnosť než právo / Esej

Rozmýšľal som nad politickými špičkami na Slovensku a ostalo mi smutno. Len čo prehovoria, robí to na čele vrásky. Bohužiaľ na čele voliča. Prakticky nepoznám voliča, ktorý by spolu s hlasovacím lístkom, nevhadzoval do volebnej urny vážnu obavu, že človek, ktorému dal svoj hlas, mu bude robiť štyri, či päť rokov hanbu len čo otvorí ústa. A to hovorím o obsahu i forme jeho prehovoru. Rozmýšľal som nad politickými špičkami na Slovensku a našiel som medzi nimi len málo takých, ktorých by som si mal prečo vážiť. A pritom ja som dosť vďačný občan, chápavý a tolerantný, takrečeno uvedomelý, s odpustením. Predovšetkým preto, že si uvedomujem svoje […]

Únos Európy / Esej

Čo je vlastne Európa? Vieme kde v skutočnosti leží? Alebo je tekutá a má pohyblivé hranice, ktoré sa rozlievajú rozličnými smermi? Je to améba? Jej tvar by tomu mohol napovedať. Bizarné obrysy a útvary, ktoré sa veru ťažko kreslia len tak z hlavy – akoby ich načrtol nejaký šialený surrealistický maliar. Radi a s pôžitkom pochybujeme, či do nej patrí napríklad Rusko, alebo Albánsko, či Turecko. Moldavsko? Donedávna bol dokonca problém, či je Európou východná Európa. Máme hlboko v sebe zakorenený pocit, že je to nejaká výnimočná a pestovaná cnosť. Táto Európa. Problémy s priestorom Kedysi sme takéto problémy s […]

Vážení kolegovia! / Stĺpček

Otvorený list Spolku mafiánov Slovenskej republiky (SMSR) poslancom Národnej rady Slovenskej republiky (NRSR). Vážení kolegovia! Na úvod nášho listu Vás všetkých čo najsrdečnejšie pozdravujeme, želáme dlhé, pevné zdravie a pripájame prianie, aby nám i naďalej Vaša práca prinášala toľko úprimného potešenia ako doteraz. Obraciame sa na Vás vo veci, treba to otvorene povedať, životne dôležitej. Pre nás i pre Vás. Ako iste viete, priatelia z Ústavného súdu nám nedávno urobili obrovskú radosť svojim uznesením, že činnosť Špeciálneho súdu je protiústavná. Vyskakovali sme od radosti ako malé deti, že sa ten celý špeciálny cirkus okamžite zruší, všetky rozhodnutia sa odvolajú, sudcovia […]

Drž sa, prasa, svojho koryta / Esej

Prostonárodné povesti: Už kráľ Svätý Pluk hovoril svojim synom, aby sa neondeli, lebo času je málo a kšefty sa ešte len rozbiehajú! Mili moji opičaci, opica a sympatizanty. Su tri roky po volbach, musime bilancovať. Chcem velmi skromne povedať, že sa nam podarilo niekolko peknych veci a čo je najlepšie, ešte zme neni na konci. Pre mňa to je nie nič nove pod slnkom, tieto uspechy, ja som už vladol s inymi kadrami, jako su tito svazaci, ale my zme dnes jedna moderna europska narodna strana, teda zme skromni, vyberať si nebudeme, lebo veď pri kom by nam bolo lepšie […]