Zuzana Szatmáry

Zuzana Szatmáry je sociologička, prekladateľka, publicistka, poetka. Žije v Bratislave. Prednáša a publikuje doma aj v zahraničí. Je riaditeľkou Nadácie Charty 77 – bezplatnej právnej občianskej poradne. Vyšla jej zbierka Rozumné srdce. Jej otcom bol spisovateľ Juraj Špitzer.

Šarišské Michaľany / Stĺpček

Hovoriť o jednom z (aj zo súčasných slovenských) ohrození demokracie znamená najskôr porozumieť predmetu debaty, a teda dohodnúť sa na prostom významovom slovníku. Fašizmus je politické smerovanie nejakej strany či hnutia. Obsahom fašistickej strany a hnutia je rovnorodá zmes konzervativizmu, pravicovosti a nacionalizmu, používané stratégie a nástroje sú násilie, diktatúra a totalitarizmus. Konzervativizmus sa politicky obvykle snaží „o udržanie spoločenských pomerov v nezmenenej podobe”. Ak mu pomery nevyhovujú, znamená však aj snahu o obnovenie a ustanovenie starých zásad, poriadkov, spôsobov a zvyklostí. Zvykne preto často pôsobiť spiatočnícky. To, čo sa v naivnej viere snažíme vnímať ako síce nevkusný, ale prípustný […]

Som legenda / Glosa

Som legenda! Nie je prirodzené, že ak som (čo aj nechcenou) súčasťou legendy, aj ja som legenda? Napriek tomu, že človeka po úprimných silvestrovských bozkoch od štyridsiatich dvoch ľudí schváti chrípka, sa, súc legendou, môže cítiť povznesene. Legendou má byť bývalý Vysokoškolský klub Socialistického zväzu mládeže v Bratislave, kam sa priemerný vysoškolák dostal len po obskúrnej známosti s púšťačmi alebo s normalizačnými funkcionármi vo vedení klubu. Alebo ako ja s rozzúrenou odmietnutou partiou rozbitím brány či z Kolárskej ulice cez okno. Legendou má byť úzka, škaredá a špinavá kaviareň u Michala na bratislavskom korze, jediná kaviareň na okolí okrem hotelových […]