Taking Stock

Barely eight months have passed since the new parliament was formed – and since then the words and deeds of the party and government new in power have turned the political life and the workings of the state and the economy upside down. We keep being perplexed; we have not even woken up from the astonishment caused by a political step yesterday when shocked by another new announcement or measure today. It is difficult to absorb the whirlwind of events. Let us stop for a moment, let us take a deep breath, and let us re-consider what has actually happened. […]

Dar, nebodaj z Božej milosti / Esej

Všetci sme tu, v strednej Európe zvlášť, určení herderovsko – humboldtovskou výnimočnou dôležitosťou jazyka, ktorá je od romantizmu priamo posvätná. Od tých čias je jazyk, aj ten privátny a intímny, často najmä politikum, ktoré by niektorí radi podriadili najvyššiemu, pokiaľ možno štátnemu stupňu normatívnej regulácie. Je nástrojom politického zápasu vo verejnej aréne. Dokonca aj na začiatku tretieho tisícročia! Ak skrátim núkajúci sa historický exkurz, tak aspoň na ilustráciu si predsa len pripomeňme, že pred dvesto rokmi bolo v Európe, ako pripomína český historik Miroslav Hroch, len sedem štátnych národov, ktoré mali svoju štátnu identitu. Tridsať etnických skupín žilo na území multietnických impérií. Nemohli […]

Ružový sen už vybledol / Esej

Učebnice, z ktorých som v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch ako dieťa učil, vykresľovali Európu ako nádhernú krajinu snov. Po tom, ako Prvá svetová vojna rozdrvila a rozkúskovala Osmanskú ríšu a Mustafa Kemal Ataturk na jej troskách začal budovať svoju novú republiku, bojoval síce proti gréckej armáde, ale s podporou vlastnej armády neskôr zaviedol celý rad sociálnych a kultúrnych modernizačných opatrení a tie neboli proti-, ale prozápadné. Tieto reformy posilnili elity nového tureckého štátu (v Turecku sa na ďalších osemdesiat rokov stali predmetom neutíchajúcej diskusie) a od nás sa očakávalo, že prispejeme k ich legitimizácii tým, že príjmeme, ba až budeme napodobňovať – ružový – a západný – európsky […]

PF Watch Dog 2011 / Stĺpček

Zo soboty 1. januára na nedeľu 2. januára som mal dlhý a farebný sen. Hrozný sen. Kúpil som si noviny a – nespoznal som ich. Boli to moje obľúbené noviny, a neboli to moje obľúbené noviny. Pod článkami boli podpísaní mnohí kolegovia, známi, kamaráti, či dôstojní názoroví protivníci, dokonca aj ja sám! Ale to, čo bolo v článkoch nad tými menami, bolo – hrozné. Ako inak, v hroznom sne? Začítal som sa a zistil som, že došlo k príšernému spiknutiu. Niekto vydal lžinoviny, napadlo mi. Čítal som ďalej a mal som pocit, že noviny, ktoré držím v rukách narýchlo zbúchali nejakí snaživí skautíci, ktorí zvýšeným nasadením prekrývajú […]

Lidé se zbavují strachu / Rozhovor

19. prosince 2010 vyšlo do ulic v hlavním městě Běloruska Minsku na 40 tisíc lidí na protest proti zfalšovaným volbám, po nichž se prezident Alexandr Lukašenko prohlásil vítězem se ziskem téměř 80 procent hlasů. Demonstrace byla brutálně potlačena a následovala vlna represí proti opozici. 27. prosince vtrhla do redakce nezávislého týdeníku Naša Niva tajná služba KGB. Redaktor týdeníku Andrej Dyńko, spisovatel a předseda běloruského PEN klubu, poskytl den poté Respektu rozhovor přes e-mail. Co hledala KGB v redakci vašeho týdeníku? Měla povolení k prohlídce? Vtrhli sem a udělali domovní prohlídku také v bytě šéfredaktora. Povolení měli – jsou posedlí zdáním […]