Die Presse

http://www.diepresse.at/

Čary / Báseň

zavriem oči posypem strach pažítkou budúcnosti dám čepček na hlavu nie helmu hlboko vdýchnem vzduch života naschvál vydýchnem vzduch chce ísť von otvorím oči otvorené dokorán ústa uši otvorené znovuzrodenie Báseň vyšla v denníku Wiener Zeitung. 0000

Amateurish, volatile, disastrous

When Viktor Orbán’’s new government took power two years ago, it inherited a great many problems from its predecessors: having only just escaped bankruptcy, Hungary had to be rescued from the stranglehold of socialist-liberal mismanagement, the quagmire of a corrupt political coterie, the growing entanglement of state and organised crime, and a complete political stalemate. Although Orbán had not offered a programme to tackle all this, in April 2010 the Hungarian electorate gave his party a comfortable majority that was translated into a two-thirds majority in parliament. The Alliance of Young Democrats, abbreviated as Fidesz in Hungarian, immediately set to […]

Slovo, ktoré prichádza po nešťastí / Esej

Ako sa ľudia menia na hrozbu práve toho mieru, o akom dúfali, že ho nájdu. Dostal som pozvanie, aby som prehovoril na podujatí, ktorá má v názve nasledujúce slová: “bezpečnosť, Európa, mier”. Každý z tých troch pojmov je starý skoro ako svet. O každom sa dá porozprávať rozprávka alebo príbeh, alebo diplomová práca. Dokonca by nimi dal začať volebný program, alebo by sme podľa nich mohli pomenovať deti, veď mnohí aj sme deti bezpečnosti, deti mieru, deti Európy. Ak nie v zemepisnom či ekonomickom, tak určite v duchovnom zmysle. Každá otázka mieru je zároveň aj otázkou budúcnosti. Keď sa v Bulharsku […]