Čary / Báseň

Foto: John Tlumacki / The Boston Globe Big Picture

Foto: John Tlumacki / The Boston Globe Big Picture

zavriem oči
posypem strach pažítkou
budúcnosti dám čepček
na hlavu
nie helmu
hlboko vdýchnem
vzduch života
naschvál vydýchnem
vzduch chce ísť von
otvorím oči
otvorené dokorán ústa
uši otvorené
znovuzrodenie
Báseň vyšla v denníku Wiener Zeitung.