Stephan Eibel Erzberg

Stephan Eibel Erzberg (1953), rakúsky autor, píše básne, poviedky, romány a divadelné hry. Žije vo Viedni. Rád sa venuje dekonštrukcii jazyka moci. V slovenčine mu vyšla krátko po revolúcii próza Fenster Helmut. Narodil sa v štajerskom Eisenerzi, od roku 1972 žije vo Viedni, meno Erzberg používa ako umelecké priezvisko. Vychodil obchodnú školu, a pracoval najskôr ako mzdový účtovník. Neskôr vo Viedni vyštudoval sociológiu a začal sa živiť ako spisovateľ. Koncom osemdesiatych rokov bol v Bratislave na konferencii o európskom románe, ktorú organizoval Zväz spisovateľov, a spôsobil na nej škandál, keď sa dožadoval odpovede na otázku, kde je Dominik Tatarka.

Čary / Báseň

zavriem oči posypem strach pažítkou budúcnosti dám čepček na hlavu nie helmu hlboko vdýchnem vzduch života naschvál vydýchnem vzduch chce ísť von otvorím oči otvorené dokorán ústa uši otvorené znovuzrodenie Báseň vyšla v denníku Wiener Zeitung. 0000