Dimitré Dinev

Dimitré Dinev (1969) je bulharský spisovateľ. Žije vo Viedni.

Slovo, ktoré prichádza po nešťastí / Esej

Ako sa ľudia menia na hrozbu práve toho mieru, o akom dúfali, že ho nájdu. Dostal som pozvanie, aby som prehovoril na podujatí, ktorá má v názve nasledujúce slová: “bezpečnosť, Európa, mier”. Každý z tých troch pojmov je starý skoro ako svet. O každom sa dá porozprávať rozprávka alebo príbeh, alebo diplomová práca. Dokonca by nimi dal začať volebný program, alebo by sme podľa nich mohli pomenovať deti, veď mnohí aj sme deti bezpečnosti, deti mieru, deti Európy. Ak nie v zemepisnom či ekonomickom, tak určite v duchovnom zmysle. Každá otázka mieru je zároveň aj otázkou budúcnosti. Keď sa v Bulharsku […]