Steven Pinker

Steven Pinker (1954) je americký psychológ. Žije v Bostone. Dvadsaťjeden rokov pôsobil v Massachusettskom technologickom inštitúte (MIT), predovšetkým na Katedre mozgu a kognitívnych vied. Dnes je profesorom na Harvardovej univerzite v Bostone. Publikoval práce z oblasti výskumu jazyka detí a dospelých. Je autorom niektorých teoretických syntéz týkajúcich sa jazyka, kognície a ľudskej evolúcie. Jeho najslávnejšia kniha Slová a pravidlá vyšla v slovenskom preklade. Jeho najnovšia kniha je The Better Angels of Our Nature: The Decline of Violence in History and its Causes.

V našom okruhu / Esej

A teraz tá dobrá správa: situácia sa skutočne zlepšuje. Odpovedať na otázku “Čo vás napĺňa optimizmom?” si vyžaduje značnú dávku opovážlivosti. Každou odpoveďou totiž pokúšate osud, aby vám dokázal, že ste na omyle. Napriek tomu som roku 2007 na túto návnadu skočil a prišiel som s trúfalým tvrdením, že z objektívneho hľadiska sú všetky formy násilia na ústupe. Roku 2011 som ho podporil stovkou grafov v knihe The Better Angels of Our Nature (Lepší anjeli v našej povahe). Priatelia ma varovali, že si spravím hanbu, veď každým dňom môže vypuknúť vojna s Iránom, naftová kríza či nukleárny teroristický útok. A nemáta ma ani trochu poverčivosť pri […]

Keby som bol vládcom sveta / Esej

Prvým nariadením, ktorý by som vydal ako vládca celého sveta, by som prikázal expertom: nikto nesmie lamentovať nad rozkladom, úpadkom či degeneráciou bez toho, aby uviedol (1) informácie o dnešnej situácii vo svete; (2) informácie o tom, aká bola situácia v istom momente v minulosti; (3) dokázal, že (1) je horšie než (2). Toto nariadenie by v prvom rade vykoreniť nekonečné tirády o úpadku jazyka. Je to žáner, ktorý sa vyskytuje už niekoľko storočí, a keby títo kuvikovia mali pravdu, dnes by sme sa dorozumievali hrdelnými zvukmi ako Tarzan. V skutočnosti sa však v dnešných časoch nielenže vo Wikipédii či […]

Dejiny násilia / Esej

V šestnástom storočí v Paríži bolo obľúbenou formou zábavy sledovať upálenie mačky: mačku na pódiu vytiahli kladkou zavesenú v popruhoch a potom pomaly upaľovali. Historik Norman Davies píše: “Diváci vrátane kráľov a kráľovien sa zachádzali od smiechu, keď zviera jačalo od bolesti, zvíjalo sa, ako sa postupne pálilo a napokon zhorelo na uhoľ.” Dnes by takýto sadizmus bol vo väčšine sveta nepredstaviteľný. Táto zmena senzibility je len jedným z príkladov zrejme toho najvýznamnejšieho a zrejme aj najnedoceňovanejšieho trendu: v dlhých meandroch dejín ubúda násilia, a my dnes pravdepodobne žijeme v jednom z najmierumilovnejších okamihov nášho druhu na Zemi. V dekáde […]