László Szigeti

László Szigeti (1949) je esejista a vydavateľ. Žije v Dunajskej Strede. Je zakladateľom a riaditeľom vydavateľstva Kalligram. Predsedom redakčnej rady denníka Új Szó. Ako posledná mu vyšla kniha rozhovorov s Bélom Bugárom Žijem v takej krajine.

Dôstojnosť tvorivej pokory / Nekrológ

Šiesteho decembra zomrela po dlhej chorobe zomrela skvelá prekladateľka z maďarčiny, ruštiny a poľštiny do slovenčiny Juliana Szolnokiová (23. 2. 1946 – 6. 12. 2009). Ženy rodia rozkročené nad hrobom, napísal Samuel Beckett. Jeho konštatovanie nie je iba morbídnou metaforou nezmyselnej vojny, ale aj krátkosti ľudského života. Keďže viem, že v univerze flóry a fauny je na bytie mnohých jedincov vymeraný dlhší čas než na bytie človeka, mohol by som aj povedať, že čas vymeraný na ľudský život je smiešne krátky. Touto strašnou vetou nás Beckett vyzýva, aby sme neboli nenásytní a uznali, že sotva máme čas, preto si musíme správne […]

Ficove hry / Rozhovor

Rozhovor s Lászlóom Szigetim o slovensko-maďarských vzťahoch. Začnime tam, kde sme pred troma rokmi náš rozhovor, ktorý sme viedli pred voľbami, skončili. Odvtedy vznikla vláda, ktorú zostavila, ako ste ju vtedy nazvali, „koalíciu katastrofy“… Robert Fico v lete roku 2006 zostavil vládu so silne nacionalistickým sfarbením, kvôli čomu sa dala očakávať i jej protimaďarskosť. No Fico v súvislosti s menšinovou politikou deklamoval status quo, takže som nestrácal nádej. I moji slovenskí ľavicovo zameraní priatelia sa dívali na Ficovo víťazstvo dôverčivo, a aj ja som pokladal nástup modernej ľavicovej strany na slovenskú politickú scénu za dôležitý. No čoskoro som pochopil, že […]

Neukončená záležitosť jedného martýra / Esej

Mentálnu poruchu, ktorá veľmi často korení v nejakej nerealizovanej osobnej ambícii, zvykne individuálna psychoterapia evidovať ako neukončenú záležitosť. Keďže vytúžený cieľ je pre subjekt roky alebo aj desaťročia nedosiahnuteľný, pričom nedisponuje ani potrebnou skromnosťou na to, aby sa ho vzdal, neukončená záležitosť ho núti neprestajne niečo dokazovať. Tento cieľ je preňho zmyslom života, posväcujúcim aj tie najnerozumnejšie, najabsurdnejšie prostriedky. Medicínski odborníci na neukončené záležitosti vedia, že v podobných prípadoch sa subjekt pred duševnými konfliktmi, vznikajúcimi v dôsledku pocitu neschopnosti, môže uzavrieť do sebaklamu, intrigovania či martýrskeho radikalizmu. Uzavretosť v ňom, prirodzene, neprehlbuje otvorenosť a integráciu, ktorej predpokladom je sebakritická triezvosť, […]