Drago Jančar

Drago Jančar (1948) je slovinský prozaik, dramatik, esejista a politický väzeň v bývalej Juhoslávii. Žije v Ľubľane. V slovenskom preklade mu vyšli knihy Polárna žiara a Staviteľ, v češtine Galejník, Příčky z Jákobova žebříku, Prodloužená minulost, Kateřina, páv a jezuita a eseje Brioni.

Pád Európy? / Esej

No dobre, keď Nicolas Sarkozy tvrdí, že Európa vybuchne, ak vybuchne euro a keď k tomu dodá, že brániť euro znamená brániť Európu, môžeme jeho tvrdenia brať s rezervou; rétorika známeho francúzskeho politika všeličo znesie a všeličo znesú aj naše európske uši, ktoré si v našich čoraz bezradnejších európskych hlavách v poslednom čase už na všeličo zvykli. No keď aj pragmatická a racionálna Angela Merkel vyhlási ešte dramatickejšie: Ak sa rozpadne euro, rozpadne sa aj Európa, musia si začať robiť starosti aj tí z nás, ktorí sa nevenujú záhadám finančných prúdov a bankových veštieb. Doteraz sme si totiž mysleli, že […]

Wajda’’s Katyń and the Slovenian Antigone

When Andrzej Wajda’’s film Katyń was shown in Slovenia this spring, first in cinemas and then on public television, it aroused enormous audience interest but was met with almost complete silence in the media. Slovenian public opinion is tired of the issue of post-war mass murder and the seemingly endless discoveries of mass graves. The film advertisements talked of exposing Europe’’s greatest lie of the century and of the Polish nation’’s profound trauma.  After the screening a number of film critics analyzed the film’’s aesthetic values and discussed its narrative techniques yet nobody took notice of the universal message of this horrific […]

db / Esej

Prednedávnom som sa vybral na obed do známej ľubľanskej reštaurácie so švédskym novinárom, ktorý priletel do Ľubľany urobiť so mnou rozhovor. Po niekoľkým minútach sme skonštatovali, že z rozhovoru nič nebude, ak nezačneme na seba kričať, akoby sa každý z nás nachádzal na protiľahlom pahorku alebo na dvoch brehoch širokej rieky; z ampliónov sa totiž rozliehala hudba tak nahlas, že bez kriku sme sa nevedeli dohovoriť ani o tom, čo si objednáme, nehovoriac už o samotnom rozhovore. Spýtal som sa teda (respektíve – zakričal som) zdvorilého čašníka, či by mohol trochu stíšiť hudbu vo svojom podniku. Čašník zdvorilo zakričal, že niektorí hostia si prajú počúvať […]

dB, or a Brief History of Noise

Recently a Swedish journalist came to Ljubljana to interview me and I took him to lunch in a Ljubljana restaurant. After a few minutes we realized that our interview would come to nothing unless we started shouting at each other as if we were standing on two opposite hills or banks of a wide river, for the music blasting from the speakers was so loud it was impossible to order our food, let alone conduct an interview. So I politely asked the waiter (i.e. I shouted at him) if he could be so kind as to slightly turn down the […]

Filozofia provincie / Esej

Keď chýba širší pohľad, keď sú ľudia sústredení len na seba, zatrpknú a vyžívajú sa v očierňovaní druhých. Z kolektívnej lenivosti priemeru sa rodí štýl permanentného znevažovania. Duch provincie vykrikuje: nič nemá význam, nič za nič nestojí! Ešte šťastie, že je reč o Slovinsku. Keď padol Berlínsky múr a obyvatelia komunistických diktatúr upreli pohľad plný nádeje na Európu demokracie a otvorených hraníc, mysleli sme, že nastal čas veľkého pohybu ľudí, tovaru a myšlienok. Boli sme presvedčení, že naše problémy súvisiace s ideológiou, všetky tie urážky a drobné nenávisti, ktoré sa medzi nami nahromadili v období občianskeho vegetovania, budú čoskoro otázkou […]

V Paríži zabudneš na všetko / Esej

Európa rada zabúda. Ak sa niekomu zdá, že pád berlínskeho múru sa udial včera, je na hlbokom omyle. Preto si musíme pamätať a – navzájom sa počúvať. „Ako môžete predpokladať, že som zabudla na staré priateľky len kvôli neveľkej knižočke, o ktorej sa hovorí už dva týždne, ale čoskoro sa na ňu zabudne, keďže v Paríži sa celkovo zabúda na všetko.“ Tieto slová napísala priateľke francúzska spisovateľka židovského pôvodu Irene Némirovsky pred II. svetovou vojnou v reakcii na správu o nečakanom úspechu svojho románu David Golder. Úspech bol neočakávaný nielen preto, že román bol debutom mladej emigrantky, ktorá s rodičmi utiekla z Ruska pred boľševickou revolúciou, […]