Andrea Puková a Marta Frišová-Šimečková

Jsem sice stará, ale ne pitomá / Rozhovor

So sociologičkou Jiřinou Šiklovou o učňovských rokoch Európy, citlivosti voči rozdielom a skúsenosti s LSD. Niekedy v druhej polovici šesťdesiatych rokov vraj bol medzi poslucháčmi Jiřiny Šiklovej aj Jan Palach, aj keď ona si nie je istá, ktorý to bol. A do tej istej posluchárne, do ktorej chodil, sa po rokoch nemilosti vrátila znovu prednášať. Hovorila študentom o tom, ako dodatočne zistila, aké úžasne racionálne Palachove požiadavky v skutočnosti boli. „Mám ráda výrok českého filozofa Emanuela Rádla, že skutečnost netvoří jenom událost sama o sobě, ale i smysl a význam, který jsme jí dali. Ten smysl Palachovy oběti se v prvních letech zdánlivě vytratil. A já […]

Svet zaseknutý v čase / Rozhovor

Milan Nič sa rád predstavuje. Ja som Nič, hovorí nič netušiacim ľuďom, ktorí si myslia, že zle počuli, ale, pochopiteľne, hanbia sa znovu pýtať. Je vlastne živou antitézou k svojmu priezvisku. Slovo nič je vyabstrahovaná negácia všetkého, a Milan Nič stelesňuje jej opak. Je to, ako keby mu nič iné nezostávalo. Mohlo sa mu to stať aj takto: Milan Nič je z najmladšej generácie tých, čo boli v osemdesiatom deviatom roku už dospelí ľudia. Na rozdiel od väčšiny svojich rovesníkov, pokiaľ šlo o charakter reálneho socializmu, z jablka poznania dobrého a zlého odhryzol dávno pred veľkými demonštráciami. Vedel, čo je […]