Václav Havel

Václav Havel (1936) bol československý a český prezident. Žil v Prahe. Bol jednou z hlavných osobností Charty 77 aj Občanskeho fóra. Je autorom takmer dvadsiatich divadelných a televíznych hier a mnohých komentárov a esejí. Jeho poslednými knihami sú Václav Havel – František Janouch: Korespondence 1978-2001 a Prosím stručně – Rozhovor s Karlem Hvížďalom, poznámky, dokumenty. Jeho posledným dielom bola divadelná hra Odcházení, ktorú prepracoval na filmový scenár a sám aj režíroval.

Bude líp, jsem si jist / Rozhovor

Ač byl dlouho a vážně nemocen, rozhodně exprezident Václav Havel neztratil zájem o dění kolem sebe. V rozhovoru pro MF DNES se vyjadřuje mimo jiné ke svému nástupci, Věcem veřejným, bratrům Mašínovým i kritice na svůj film Odcházení. Pane prezidente, dovolte na úvod osobní otázku: v posledních měsících přicházely dlouho nepříliš dobré zprávy o vašem zdravotním stavu. Co bylo jejich příčinou? Cítíte se už lépe? Měl jsem dlouho jakýsi komplikovaný zápal plic s různými nedobrými průvodními jevy (ztráta rovnováhy, ochabnutí paměti, hubnutí a tak dále a tak podobně). Teď to naštěstí už odchází, byť podle mne – nikoli podle mého lékaře – […]

Světe, nesklamal jsi / Esej

Jsem rád, potkám-li někoho, kdo měl před třiceti lety pleš, a zjistím, že ji má pořád. Jsem rád, když jsou věci na svém místě, je v nich srozumitelný pořádek, mají jakous takous identitu, logiku a kontinuitu. Svět jako celek je příliš záhadný na to, abych nebyl vděčen všemu, čemu rozumím, za to, že tomu rozumím. Potkám-li zkrátka svého přítele plešouna zítra s tak hustými vlasy, že si nebudu jist, zda je to on, anebo někdo jemu podobný, nezhroutím se sice, neboť jsem už na leccos zvyklý, ale rozhodně se nezaraduji. Nanejvýš si pomyslím: nezklamal jsi, světe, jsi pořád stejný, to […]

Dva vzkazy / Stĺpček

I kdyby byl Milan Kundera skutečně zašel na policii ohlásit, že se někde vyskytuje špion, což se podle mne nestalo, je to třeba zkusit aspoň zkusit vnímat prizmatem doby. I já tu dobu pamatuji. Pamatuji tehdejší atmosféru. Těžko se to vysvětluje. Já sám, dívám-li se zpět, tomu úplně nerozumím a občas se dokonce divím sám sobě a červenám se. Jak jsem mohl například užít pojem „socialistická literatura“, když jsem musel vědět, že to je pitomost a že žádná socialistická nebo kapitalistická literatura neexistuje a existovat nemůže? Jak jsem mohl na veřejnosti říkat něco jiného, než jsem si myslel? Shodou okolností […]

Dozrál čas / Esej

Zápas menších pražských divadel, galerií a podobných institucí o přežití není jen bojem o několik milionů. Je to víc. Je to zápas o smysl a charakter státu. Anebo nejsou snad stát, samospráva a vůbec různé způsoby lidského sdružování či organizované sebestrukturace společnosti charakterizovány mezi jiným i způsobem a mírou přerozdělování peněz jedněch ve prospěch druhých? Bohaté a rozvinuté státy se snaží nějak pomáhat těm chudším; lidé, jejichž příbytky nebyly zasaženy přírodními katastrofami, pomáhají prostřednictvím státu či jiných organizací těm, kteří přišli o domov; zdraví platí na léčbu nemocných; neplavci na plavecké stadiony a lidé, které sport nezajímá, na olympijské stavby; […]

Posedlost je mi podezřelá / Rozhovor

Václav Havel (1936) patřil k nejznámůjším odpůrcom komunistického režimu, který ho několikrát věznil. Byl jednou z vědřích osobností Charty 77 i Občanského fóra. V prosinci 1989 byl zvolen federálním prezidentem, po rozpadu státu se stal prvním českým prezidentem, ve stejné funkci působil v letech 1998 – 2003. Je autorem téměř dvaceti divadelních a televizních her a mnoha komentářů a esejů, v nichž analyzuje stav společnosti. Za politickou a uměleckou činnost získal množství především zahraničních cen, doktorátů a dalších ocenění. Ve světě je považován za jednoho z nejvlivnějších současných intelektuálů. Nedávno jste dopsal novou hru. Jste spokojen? Václav Havel: Osmnáct let […]