Robert Menasse

Robert Menasse (1954) je rakúsky spisovateľ. Žije vo Viedni a v Bruseli. Napísal štyri romány, v českom preklade vyšli Zmyselná jistota, Čelem vzad, Vyhnání z pekla v slovenskom knihy Krajina bez vlastností – eseje o rakúskej identite a To bolo Rakúsko. Zobrané eseje o krajine bez vlastností a román Don Juan de la Mancha alebo Výchova k slasti. Ako posledná mu v českom preklade vyšla esej Evropský systém: Občanský hněv a evropský mír. V rokoch 2009 a 2011 bol hosťom Stredoeurópskeho fóra v Bratislave.

Prevýchova / Esej

Pri šiestich miliónoch Židov sa sranda len začal… Čo to je? Pesnička. Radi si ju v Rakúsku spievame. Ale nepočúvame, v Rakúsku nepočúvame. V Rakúsku sa robí. Dáva. V núdzi sa aj bije. Ale nepočúva. Rakúsko nepochopíte, keď sa budete fixovať na nejaké singulárne fenomény alebo symptómy. Musíte vidieť celok, a celok je opakom jednotlivého. Počujete niečo nechutné? Možnože ide len o omyl. Pretože Rakúšanov už počúvanie a videnie dávno prešlo. A tak platí: čo nikto nemôže uvidieť, neexistuje, a nepočuté teda tiež nie je. Lenže ja počujem. Čo? Pri šiestich miliónoch Židov sa pec len nahriala… Nič. Počúvam. Dobre. […]