Robert Menasse

(Slovenčina) Robert Menasse (1954) je rakúsky spisovateľ. Žije vo Viedni a v Bruseli. Napísal štyri romány, v českom preklade vyšli Zmyselná jistota, Čelem vzad, Vyhnání z pekla v slovenskom knihy Krajina bez vlastností – eseje o rakúskej identite a To bolo Rakúsko. Zobrané eseje o krajine bez vlastností a román Don Juan de la Mancha alebo Výchova k slasti. Ako posledná mu v českom preklade vyšla esej Evropský systém: Občanský hněv a evropský mír. V rokoch 2009 a 2011 bol hosťom Stredoeurópskeho fóra v Bratislave.

Not Found

Sorry, but you are looking for something that isn't here.