Ralf Dahrendorf

Lord Ralf Dahrendorf (1929 – 2009) bol britský sociológ a politik. Žil v Londýne. V rokoch 1970 až 1974 bol členom Európskej komisie, komisárom pre zahraničné vzťahy a zahraničný obchod, od roku 1973 pre výskum, vedu a vzdelanie. Od roku 1993 je ako Life Peer členom Hornej snemovne britského parlamentu. V českom preklade vyšli jeho knihy esejí Od pádu, Zdi k válce v Iráku; Hledání nového řádu – Přednášky o politice svobody 21. Století, Pokušení nesvobody – Intelektuálové v čase skoušek a Překonávat hranice.

Hodní šľachetného potu / Esej

Írski voliči poslali Lisabonskú zmluvu dolu vodou. No Lisabon nie je Európa, ani Brusel nie je. Nasledujúce úvahy pochádzajú od človeka, ktorý Brusel dobre pozná, v neposlednej miere zo svojho štvorročného pôsobenia komisára. Či a ako 27 štátov predsa len ratifikuje Lisabonskú zmluvu, je po írskom referende otázkou technikov a taktikov v Bruseli, no kardinálna politická otázka to nie je. Zmluva má tak či tak už sotva nejaký iný než symbolický význam, ukazuje, či je organizovaná EÚ predsa len ešte vstave identifikovať dôležité témy a rozvíjať spoločné riešenia. Zo svedectva írskych voličov tu nemáme čo byť zvlášť nadšení – to […]

Sloboda pohybu / Esej

Našou prvou hodnotou je sloboda, a to bez podmienok. Sloboda znamená, že mi žiadna ľudská moc nesmie brániť, aby som robil, čo chcem. Takéto správanie zahŕňa napríklad vytváranie a vyjadrovanie názorov alebo združovanie sa s inými ľuďmi, s ktorými chcem sledovať spoločné ciele. Patrí k tomu aj možnosť neobmedzeného pohybu, a to nielen v súkromí, ale aj vo verejnom, všeobecnom priestore. Táto sloboda – v podobe slobody cestovať – bola významným motívom kolapsu nomenklatúrneho komunizmu. Sloboda pohybu sa však začína pred vlastnými dverami, a nepatrí k nej iba fyzická mobilita, ale aj možnosť hľadať nové obzory príslušnosti – napríklad k […]