Peter Sloterdijk

Peter Sloterdijk (1947) je nemecký filozof, rektor univerzity v Karlsruhe, profesor filozofie a estetiky. Žije v Karlsruhe. Jeho poslednými knihami sú Du mußt dein Leben ändern ( Musíš zmenit svoj život) a Philosophische Temperamente Von Platon bis Foucault (Filozofické temperamenty od Platóna po Foucaulta).

Revolúcia dávajúcej ruky / Esej

Na počiatku všetkých ekonomických vzťahov, aspoň pokiaľ môžeme veriť klasikom, stoja zvôľa a ľahkovernosť. Všetko podstatné o tom vyhlásil Rousseau vo svojej slávnej úvodnej vete k druhému dielu svojej rozpravy o nerovnosti medzi ľuďmi roku 1755: „Prvý človek, ktorý si oplotil kus zeme a napadlo mu povedať: Toto je moje! a našiel ľudí, ktorí boli dosť naivní na to, aby mu uverili, je ten pravý zakladateľ občianskej spoločnosti (société civile).“ To, čo nazývame “hospodárskym životom”, sa teda začína schopnosťou vybudovať presvedčivý plot a autoritatívnym rečovým aktom podriadiť terén spod právomoc pána plotu: Ceci est à moi. Prvý, kto si vzal, je […]

Hrať sa s tým, čo sa hrá s nami / Esej

Vo veku komercionalizácie a globalizácie zažíva šport svoj boom. Ale nie boom športového princípu, boom športu ako bojového divadla. Vstúpim hneď in medias res, čo vo filozofickom predkladaní témy, ako je futbal, chlieb a hry, nemôže znamenať nič iného ako ukázať, z akej diaľky by sa téma dala čerpať. Filozofia je predsa umením “čerpania zo vzdialených vecí”. A čerpať šport z “odťažitého” pre Európana neznamená nič iné ako vrátiť sa do nášho vlastného staroveku, do staroveku s jeho dvomi tvárami: gréckou a rímskou. Ak mám svoju tézu hneď na začiatku zhrnúť: v športovom dianí 20. storočia sme zažili dvojnásobnú renesanciu […]