Pascal Bruckner

Pascal Bruckner (1948) je francúzsky filozof a spisovateľ. Žije v Paríži. S Alainom Finkielkrautom napísal knihu esejí Nový rozkol v láske. V českom preklade vyšli jeho romány Láska k bližnímu, Hořký měsíc, Zloději krásy a Můj malý manžel. V slovenskom preklade eseje Bieda prosperity.

Temné komédie prekliatych tejto Zeme / Esej

V septembri 2001 sa v juhoafrickom meste Durban zišla konferencia Organizácie spojených národov proti rasizmu, ktorá mala za cieľ verejne vyhlásiť otrokárstvo a kolonializmus za zločin. Organizátori chceli, aby sa pri tomto slávnostnom zhromaždení celé ľudstvo pozrelo svojim dejinám do tváre a chladnokrvne spísalo ich kroniku. Pekné zámery však veľmi rýchlo skončili v atmosfére konkurencie medzi obeťami a justíciou lynču voči izraelským organizáciám a všetkým osobám podozrievaným z toho, že sú Židia. Úmysel dospieť takouto kolektívnou terapiou k zahojeniu minulosti a novým ľudsko-právnym štandardom priniesol výbuch nenávisti, ktorý však atentáty 11. septembra pár dní po skončení konferencie rýchlo zatisli do […]