Miroslav Marcelli

Miroslav Marcelli (1947) je filozof. Je profesorom na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Zameriava sa na dejiny klasickej filozofie, semiotiku a niektoré postavy súčasnej francúzskej filozofie. Je autorom monografií: Znovuzrodenie času, Michel Foucault alebo Stať sa iným, Príklad Barthes. Medzi jeho posledné knihy patria Filozofi v meste a Mesto vo filozofii. Preložil tiež viaceré práce, predovšetkým francúzskych autorov ako Piaget, Foucault či Deleuze.

Urbánna utópia: nemožná i nevyhnutná / Esej

1. Ako je známe, výraz utópia uviedol Thomas Morus, ktorý ním vo svojom slávnom rovnomennom diele označil ostrov, kde vládne natrvalo zavládol poriadok prinášajúci jeho obyvateľom spokojný a zabezpečený život príslušníkov mestskej obce. Ako tento názov naznačuje, ide o ostrov, ktorý nikde nenájdeme, Morus vykresľuje, a to dosť podrobne, mesto, čo nemá miesto. Utópia sa v tejto verzii odtrháva od určení, podľa ktorých by sa dala topograficky situovať na ploche nášho sveta. K tomu však treba hneď dodať, že takéto znemožnenie topografickej identifikácie je súčasťou postupu, ktorý, v konečnom dôsledku odkazuje na veľmi konkrétne, geograficky a spoločensky identifikovateľné pomery, totiž […]