Miroslav Marcelli

(Slovenčina) Miroslav Marcelli (1947) je filozof. Je profesorom na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Zameriava sa na dejiny klasickej filozofie, semiotiku a niektoré postavy súčasnej francúzskej filozofie. Je autorom monografií: Znovuzrodenie času, Michel Foucault alebo Stať sa iným, Príklad Barthes. Medzi jeho posledné knihy patria Filozofi v meste a Mesto vo filozofii. Preložil tiež viaceré práce, predovšetkým francúzskych autorov ako Piaget, Foucault či Deleuze.

Not Found

Sorry, but you are looking for something that isn't here.