Martin Amis

Martin Amis (1949) je britský prozaik a esejista. Žije v Londýne. V českom preklade vyšli jeho romány Šíp času, Peníze, Londýnská pole a Na návštěvě u paní Nabokovové. V slovenskom preklade román Nočný vlak.

Prvé záchvevy smrteľných kŕčov / Esej

Napriek tomu, že je to trochu riskantné tvrdenie, trúfam si povedať, že to, čo sa teraz odohráva v Iráne by mohli byť prvé záchvevy smrteľných kŕčov Islamskej republiky. V tomto procese, ktorý podľa všetkého ešte potrvá dlhší čas a prinesie so sebou veľa nepríjemného, Mír-Hosejn Músaví určite zohrá menšiu rolu než Neda Agha Soltan, ktorej smrť symbolizuje ničenie krásy, mladosti a nádeje a presne zapadá do šiitskej tradície mučeníctva v časoch barbarskej nespravodlivosti. Neda Soltan však stelesňuje ešte čosi iné – modernosť. Je možné, že všetko sa naozaj odohralo tak, ako sa to javí: zmanipulované voľby so svojim podozrivo rýchlo vyhlásenými výsledkami boli […]

Za jasnej pokojnej noci / Esej

Samovražda experta na antrax Brucea E. Ivinsa znovu pripomenula hrozivé útoky, ktoré nasledovali tesne po atentátoch z 11. septembra. Je teda neodvratné, že medzinárodný terorizmus sa zmocní zbraní hromadného ničenia? Dejiny sa zrýchľujú, a podobne aj budúcnosť je čoraz menej predvídateľná. Naši najvýznamnejší myslitelia sa zhodujú len v jednej veci: v predpoklade, že nás čaká temný variant „konvergencie“. Nie konvergencia národov a politických systémov, pri ktorej by sa autokratické režimy postupne pripodobňovali demokratickému a šťastne zglobalizovanému mainstreamu. Už aj neokonzervatívci súhlasia s tým, že takáto predstava bola až príliš sebaistou fantáziou deväťdesiatych rokov – tej zvláštnej generálnej prestávky uprostred vlády […]