John Gray

John Gray (1948) je britský filozof a politológ. Žije v Lonýne, kde je profesorom na London School of Economics and Political Science. Pravidelne publikuje v The Guardiane, The Times Literary Supplement a v New Statesman. V českom preklade napríklad vyšli jeho štúdie Komise pro nesmrtelnost, Kacířství (Eseje proti pokroku a jiným iluzím), Al Kajda a co to znamená být moderní a Dvě tváře liberalismu.

Pravda o zle / Esej

Keď Barack Obama prisahá, že zničí znamenie zla – Islamský štát, a David Cameron vyhlási, že Islamský štát je organizáciou zla, ktoré musí byť vyhladené, znie v tom ozvena verdiktu Tonyho Blaira nad Saddámom Husajnom: Veď to je výnimočne zlý človek, či nie? Blair vyslovil tento svoj komentár v novembri 2002, štyri mesiace pred inváziou do Iraku, keď si na Downing Street pozval šesť expertov, ktorí ho mali nabrífovať o možných dôsledkoch vojny. Experti varovali, že Irak, ktorému Saddám 35 rokov vládol, je komplikovaná krajina, drásaná hlbokým vzájomným nepriateľstvom medzi komunitami. Že zničenie režimu prinesie vákuum; krajinou začnú otriasať vzbury […]

Snívanie nám nepomôže / Esej

Západ sa topí v ilúziách o svojom postavení vo svete. Musí sa začať správať k Rusku inak. Terajšia panika z Ruska je zvláštny jav. Podľa všetkých objektívnych meradiel sú Rusi v autoritárskom štáte, ktorý zriadil Vladimir Putin, slobodnejší než v ktoromkoľvek momente existovania Sovietskeho zväzu. Mnohí sú na tom lepšie aj materiálne. Rusko sa zrieklo svojej expanzívnej politiky a dnes je z neho menšia verzia toho, čím vždy bolo – euroázijské impérium, ktorého hlavnou starosťou je ochrana pred vonkajšími hrozbami. Západ sa pritom správa nevraživejšie než po väčšinu obdobia studenej vojny. V Sovietskom zväze, ktorý mal na svedomí milióny mŕtvych, […]