Jan-Werner Müller

Jan-Werner Müller (1970) je nemecký politológ a historik, spolupracovník viedenského Inštitútu humanistiky a od roku 2005 profesor na katedre politológie Princetonskej university. Študoval v Berlíne, Londýne, Oxforde a Princetone. Žije vo Viedni a v New Yorku. V rokoch 1996 až 2005 pôsobil v Oxforde a na All Souls College v Oxforde a prednášal na univerzitách v rozličných krajinách. Je editorom niekoľkých publikácií, napríklad Memory and Power in Post-War Europe: Studies in the Presence of the Past (Pamäť a moc v povojnovej Európe: štúdie o prítomnosti minulosti) a autorom mnohých kníh, ako Contesting Democracy: Political Ideas in Twentieth-Century Europe (Zápas o demokraciu: politické myšlienky v Európe dvadsiateho storočia); Another Country: German Intellectuals, Unification and National Identity (Iná krajina: Nemeckí intelektuáli, zjednotenie a národná identita) či Constitutional Patriotism (Ústavné vlastenectvo). Jeho najnovšia kniha, What is Populism? (Čo je populizmus?) vyšla v septembri tohto roku. Jeho eseje vychádzajú i v slovenských a českých periodikách.

Vojna proti školstvu / Esej

Je tvrdý zákrok proti univerzitám najnovším číslom v čoraz rafinovanejšom repertoári pravicového populizmu? Zjavne na to stavil maďarský premier Viktor Orbán, ktorý sa už dávnejšie vyprofiloval ako priekopník antiliberálneho hnutia v Európe a obdivovateľ Donalda Trumpa, a následky jeho politiky sa prejavia aj ďaleko za hranicami Maďarska. Ide o nový zákon, ktorého cieľom je zatvoriť Stredoeurópsku univerzitu (CEU), založenú a financovanú Georgeom Sorosom, americkým finančníkom a filantropom maďarského pôvodu. No bezpochyby ide o súčasť všeobecnejšej kultúrnej vojny proti liberálnym hodnotám a súčasne aj o Orbánovu veľmi konkrétnu snahu dostať pod kontrolu všetky nezávislé inštitúcie, ktoré v Maďarsku ešte fungujú. Európsky parlament a Ministerstvo zahraničia USA vyzvali […]