(Slovenčina) Jan-Werner Müller (1970) je nemecký politológ a historik, spolupracovník viedenského Inštitútu humanistiky a od roku 2005 profesor na katedre politológie Princetonskej university. Študoval v Berlíne, Londýne, Oxforde a Princetone. Žije vo Viedni a v New Yorku. V rokoch 1996 až 2005 pôsobil v Oxforde a na All Souls College v Oxforde a prednášal na univerzitách v rozličných krajinách. Je editorom niekoľkých publikácií, napríklad Memory and Power in Post-War Europe: Studies in the Presence of the Past (Pamäť a moc v povojnovej Európe: štúdie o prítomnosti minulosti) a autorom mnohých kníh, ako Contesting Democracy: Political Ideas in Twentieth-Century Europe (Zápas o demokraciu: politické myšlienky v Európe dvadsiateho storočia); Another Country: German Intellectuals, Unification and National Identity (Iná krajina: Nemeckí intelektuáli, zjednotenie a národná identita) či Constitutional Patriotism (Ústavné vlastenectvo). Jeho najnovšia kniha, What is Populism? (Čo je populizmus?) vyšla v septembri tohto roku. Jeho eseje vychádzajú i v slovenských a českých periodikách.

Not Found

Sorry, but you are looking for something that isn't here.