Gábor Schein

je maďarský básnik, spisovateľ, kritik, literárny vedec a prekladateľ. Žije v Budapešti a vyučuje maďarskú literatúru na Ústave maďarskej literárnej histórie Univerzity Eötvösa Loránda a v rokoch 2004 – 2005 vyučoval na Viedenskej univerzite. Patrí k najvýraznejším predstaviteľom maďarskej literatúry po roku 1989. Vydal osem zbierok poézie, ako aj novely, román, zbierku poviedok a esejí, divadelné hry a knihy pre deti. Novely Mordecháj könyve (Kniha Mordechajova) a Lázár! (Lazar!) boli preložené do niekoľkých jazykov. Je nositeľom prestížnych literárnych cien Attilu Józsefa a Milána Füsta a autorom množstva textov o maďarskej a nemeckej literatúre 20. storočia s dôrazom na poetiku jazyka a poetiku a politiku pamäti.

Ráno v Budapešti / Esej

Cestujem do práce, na univerzitu. Cez okná autobusu na mňa dunia lži a vresk, zo stien budov, z obrazoviek megaboardov. Bývam v meste, v ktorom k mestskej scenérii patria plagáty pripomínajúce najstrašnejšie časy 20. storočia. Sú súčasťou mestského priestoru ako karyatídy na priečeliach, nymfy, príšery, hlavy Poseidonov a Panov. Poznalo toto mesto niekedy čosi iné, než gestá megalománie, strachu, úskočnosti, vytesňovania a lži, vyvierajúce z komplexu menejcennosti? Na jeho obyvateľoch sa dajú badať znaky imunity. Kto tu vyrástol, sotva mu ostáva niečo iné, ako si vypestovať nevšímavosť k tomu hnusu, z ktorého by kedysi nezniesol ani zlomok. Ďalšie a ďalšie […]