(Slovenčina) je maďarský básnik, spisovateľ, kritik, literárny vedec a prekladateľ. Žije v Budapešti a vyučuje maďarskú literatúru na Ústave maďarskej literárnej histórie Univerzity Eötvösa Loránda a v rokoch 2004 – 2005 vyučoval na Viedenskej univerzite. Patrí k najvýraznejším predstaviteľom maďarskej literatúry po roku 1989. Vydal osem zbierok poézie, ako aj novely, román, zbierku poviedok a esejí, divadelné hry a knihy pre deti. Novely Mordecháj könyve (Kniha Mordechajova) a Lázár! (Lazar!) boli preložené do niekoľkých jazykov. Je nositeľom prestížnych literárnych cien Attilu Józsefa a Milána Füsta a autorom množstva textov o maďarskej a nemeckej literatúre 20. storočia s dôrazom na poetiku jazyka a poetiku a politiku pamäti.