Egon Gál

Egon Gál (1940) je filozof. Žije v Bratislave. Prednáša na Fakulte sociálnych vied Univerzity Komenského v Bratislave a v Bratislavskom inštitúte humanizmu. Roku 2013 bol hosťom Stredoeurópskeho fóra v Bratislave.

Všetko bude pravdivé / Príhovor

Po oslobodení koncentračného tábora Buchenwald sa skupina väzňov – budúcich spisovateľov a novinárov – čakajúcich na repatriáciu rozprávala, ako o tom písať, aby pochopili aj tí, čo to nezažili. „Bude veľa svedectiev…  A budú aj dokumenty. Neskôr historici všetko pozbierajú, zhromaždia a budú analyzovať: na ich základe napíšu vedecké diela… Bude v nich povedané a zaznamenané všetko… Všetko bude pravdivé… až na tú najdôležitejšiu pravdu, ktorú nebude môcť vystihnúť  ani tá najdokonalejšia, pre každého pochopiteľná historická rekonštrukcia. Jorge Semprún: Písať alebo žiť. Ešte aj dnes, sedemdesiat rokov po vojne vychádzajú knihy a vznikajú filmy o holokauste. Odborníci na ľudskú dušu si ešte stále kladú otázku „ako sa to mohlo stať?“, […]

Filozof nádeje / Esej

Zomrel Richard Rorty (4. október 1931 – 8. jún 2007). Richard Rorty bol najvýraznejším predstaviteľom toho druhu filozofov, o ktorých sa Deleuze s Guatarim pohŕdavo vyjadrili, že sú to iba priatelia, nie mudrci. Bol stelesnením filozofie, rozšírenej v západných demokraciách, kde filozofia prichádza s ponukou príjemnej či bojovej výmeny presvedčení pri obede s pánom Rortym. Na rozdiel týchto francúzskych filozofov nepovažoval Richard Rorty filozofiu za druh poznania, ale za spôsob rozprávania. Podľa neho by filozofia mala, berúc do úvahy súčasný stav vedy, politiky a umenia, ovplyvňovať spôsob, akým ľudia o svete rozmýšľajú a ako o ňom hovoria. Domnieval sa, že […]