Christian Caryl

Christian Caryl je americký politológ. Žije v New Yorku. Je autorom knihy Strange Rebels: 1979 (Čudní rebeli: 1979) a Birth of the 21st Century (Zrod 21. storočia). Je bývalým reportérom časopisu Newsweek a v súčasnosti pôsobí ako vedecký pracovník Legatum Institute (tento ústav vydáva Democracy Lab spoločne s časopisom Foreign Policy) a redaktorom časopisu National Interest. Je tiež vedeckým pracovníkom Centra pre medzinárodné štúdie na Massachusetts Institute of Technology and a pravidelne prispieva do New York Review of Books.

Koniec politiky / Analýza

  Tradičná ideologická deľba na ľavicu a pravicu prestáva fungovať. Vyvoláva to veľké otázky o budúcnosti liberálnej demokracie.   Čosi tak mimoriadne ako tohtoročné americké prezidentské voľby sme ešte nezažili. Kto mohol predvídať neuveriteľný vzostup Donalda Trumpa či rafinované provokácie Bernieho Sandersa? Spojené štáty však zďaleka nie sú jedinou krajinou, kde sa politika liberálnej demokracie zvrtla nečakaným smerom. Pierre Briançon na portáli Politico Europe podrobil prenikavej analýze kolaps tradičných európskych ľavicových strán, ktorý sledujeme v poslednom čase. Presvedčivo argumentoval, že ľavica klesla celkom na dno a že tradičným lídrom Európy – predovšetkým tým ľavicovým – chýbajú ucelené odpovede na problémy ako je neutešená ekonomická […]

Náboženstvo za to nemôže / Esej

Bolo správne, že jedným z prvých, kto zareagoval na masakru Charlie Hebdo, bol práve Salman Rushdie, muž, ktorý po dlhé roky vzdoroval iránskej fatwe a hrozbám smrti, vyvolaných údajným bohorúhačstvom. Rushdie síce nepatrí k mojim najobľúbenejším spisovateľom, vždy som však obdivoval jeho pevný postoj za slobodu slova a privítal som, že britská vláda v sebe našla dosť odvahy brániť jeho práva. Takisto nemám ani v najmenšom v úmysle upierať mu právo na vyhlásenie, ktoré spravil pred niekoľkými dňami, hoci s ním hlboko nesúhlasím. Pripomínam, čo povedal: Náboženstvo, stredoveká forma bláznovstva, sa v kombinácii s modernými zbraňami stáva skutočnou hrozbou pre […]