Carmen Francesca Banciu

Carmen Francesca Banciu (1955) je rumunsko-nemecká spisovateľka. Po udelení Medzinárodnej ceny mesta Arnsberg za poviedku roku 1985 nesmela v Rumunsku publikovať. Od roku 1990 žije väčšinou v Berlíne a New Bruswicku v New Jersey, kde vyučuje tvorivé písanie. Jej poslednou knihou je Berlin Is My Paris (Berlín je môj Paríž).

Nákazlivá rozkoš / Esej

Jucu v Sedmohradsku je malý fliačik na mape Európy. Až taký malý, že ho bez lupy či monokla neobjavíte ani na mape Rumunska. Jucu leží 20 kilometrov od mesta Kluž. Krajské mesto Kluž, ako predpovedá britský časopis Monocle, bude patriť k piatim mestám sveta, ktoré roku 2008 budú na titulných stranách. Pretože má tak blízko k Jucu. Dedina Jucu de Sus má hlavnú a niekoľko bočných ulíc, 581 domov, dvoch lekárov, jedného zubára, jedného zverolekára s asistentom, päť škôl a jednu knižnicu s približne 10 000 knihami. Asi 2,5 na hlavu, zvykne žartovať starosta. Jucu je malý fliačik na mape. […]