Carmen Francesca Banciu

(Slovenčina) Carmen Francesca Banciu (1955) je rumunsko-nemecká spisovateľka. Po udelení Medzinárodnej ceny mesta Arnsberg za poviedku roku 1985 nesmela v Rumunsku publikovať. Od roku 1990 žije väčšinou v Berlíne a New Bruswicku v New Jersey, kde vyučuje tvorivé písanie. Jej poslednou knihou je Berlin Is My Paris (Berlín je môj Paríž).

Not Found

Sorry, but you are looking for something that isn't here.