Bruno Latour

Bruno Latour (1947) je francúzsky sociológ a filozof vedy. Žije v Paríži, kde prenáša na Institut d’études politiques de Paris. V slovenskom preklade mu vyšla esej Nikdy sme neboli moderní, v českom preklad súbor esejí Stopovat a skládat světy s Brunem Latourem: Výbor z textů 1998 – 2013.

Svojou cestou z hrdla do nosa

Nedpredvídanú časovú zhodu – všeobecnej karantény a pôstu – by mohli vítať všetci, od ktorých sa žiada len to, aby s ostatnými nerobili nič, a svoju solidaritu s ostatnými prejavili takto. Čiže, tí, čo stoja až hlbko za frontovou líniou. Táto povinná askéza, tento laický a občiansky ramadan môže byť dobrou príležitosťou na premýšľanie o tom, čo je dôležité a čo nepodstatné. Je to ako keby vírus pripravil generálku krízy, ktorá príde, tej, v ktorej budeme musieť presmerovať svoje životné podmienky. Všetci. Všetci budeme musieť starostlivo vytriediť detaily nášho každodenného  života. Mojou hypotézou – no nastoľujú ju mnohí – je, […]

Všetko v mene náboženstva / Esej

Islamistickí extrémisti majú veľa spoločného s radikálnymi osvietenskými Európanmi moderny: chcú ustanoviť bezpodmienečné nebo na Zemi. Pri pohľade na príšerné zločiny je naším prvým impulzom vidieť v páchateľoch archaických, krvilačných fanatikov, pre ktorých v našom strede niet miesta, zlo, ktoré sa musí vytrhnúť s koreňmi raz a navždy. Sme teda v pokušení vyhlásiť týmto fanatikom vojnu, keďže oni si nárokujú právo viesť vojnu proti nám. No keď zistíme, že chodili do rovnakých škôl ako naše deti a že až do chvíle, než sa začali radikalizovať, boli, ako sa hovorí, plne asimilovaní s našou sekulárnou kultúrou, musíme o tom začať znovu […]