Agneša Kalinová

Agneša Kalinová (1924 – 2014), slovenská novinárka a prekladateľka. V prvých rokoch svojej novinárskej činnosti sa venovala predovšetkým filmovej kritike a publicistike, začala prekladať odbornú filmovú a umenovednú literatúru, neskôr aj beletriu z francúzštiny, nemčiny a maďarčiny . Od roku 1952 bola redaktorkou, neskôr členkou redakčnej rady týždenníka Kultúrny život, ktorý sa od šesťdesiatich rokov zasadzoval za liberálnejší prístup v literatúre, umení, aj v hodnotení histórie a v spoločenských vedách. Po zákaze Kultúrneho života, tesne po auguste 1968 sa stala slovenskou redaktorkou pražského dvojtýždenníka Filmové a televízne noviny, ktorý od roku 1970 tiež nemohol vychádzať. Súčasne ju postihol zákaz publikovať, uverejňovať preklady a zamestnať sa v akomkoľvek odbore, súvisiacom s kultúrou. Pracovala ako prekladateľka z angličtiny a z nemčiny manuálov pre počítače v n. p. Datasystém, roku 1972 bola tri mesiace vo vyšetrovacej väzbe pre podozrenie z poburovania, keďže sa stýkala s priateľmi z disentu a stretávala sa so zahraničnými známymi. Na jeseň 1978 sa – ako nežiaduci živel – mohla s rodinou vysťahovať do Mníchova. Tu nastúpila ako komentátorka v českom a slovenskom vysielaní rozhlasovej stanice Slobodná Európa. Vo svojich pravidelných príspevkoch sa venovala predovšetkým dianiu v Československu. Od roku 1995, keď Slobodná Európa prešla do Prahy, žije v Mníchove ako voľná novinárka.

Dáma medzi knihami / Nekrológ

Keď sa moja dávna a verná priateľka Selma Steinerová (1925 – 28. 8. 2010) minulú sobotu ráno už nezobudila, zanechala za sebou krásnu spomienku: množstvo Bratislavčanov aj ľudia, ktorí sa tu od 90. rokov niekedy ocitli, ju v duchu videli znova pred sebou. Spomínali na ňu, ako sa usmieva, radí, občas aj napomína svojich návštevníkov (teda zákazníkov) v obnovenom “steinerovskom” antikvariáte na Ventúrskej ulici. Doviedla ju sem dlhá a ozaj tŕnistá cesta, tento slnečný záver života si vybojovala a vopred odtrpela. Vojnu prežila ako dieťa Pritom sa v roku 1925 zdalo, že sa narodila pod šťastnou hviezdou, do zámožnej, harmonicky […]