Agneša Kalinová

Agneša Kalinová (1924-2014) was a Slovak journalist, film critic and translator from French, German and Hungarian. She worked for the cultural weekly, Kultúrny život, one of the precursors and key proponents of the Prague Spring in Slovakia, from 1952 until its closure following the Russian invasion in 1968. In the early 1970s she was banned from journalism and all culture-related jobs and later imprisoned on political charges. In 1978 she emigrated to Germany with her family, becoming political commentator for Radio Free Europe. She lived in Munich.

Selma Steinerová: A Life Among Books

My dear friend Selma Steinerová (27. 11. 1925 – 28. 8. 2010), who passed away last Saturday, will be fondly remembered by scores of locals as well as those who visited Bratislava since the 1990s. They will remember her smiling, advising and sometimes admonishing her visitors (never mere customers) in the revived Antikvariát Steiner in Ventúrska Street, the last station in her long and thorny journey through life. This sunny period was preceded by years of struggle and suffering.  Yet in 1925 it seemed that she was born under a lucky star, into an affluent, harmonious, educated and genuinely religious […]

Dáma medzi knihami / Nekrológ

Keď sa moja dávna a verná priateľka Selma Steinerová (1925 – 28. 8. 2010) minulú sobotu ráno už nezobudila, zanechala za sebou krásnu spomienku: množstvo Bratislavčanov aj ľudia, ktorí sa tu od 90. rokov niekedy ocitli, ju v duchu videli znova pred sebou. Spomínali na ňu, ako sa usmieva, radí, občas aj napomína svojich návštevníkov (teda zákazníkov) v obnovenom “steinerovskom” antikvariáte na Ventúrskej ulici. Doviedla ju sem dlhá a ozaj tŕnistá cesta, tento slnečný záver života si vybojovala a vopred odtrpela. Vojnu prežila ako dieťa Pritom sa v roku 1925 zdalo, že sa narodila pod šťastnou hviezdou, do zámožnej, harmonicky […]