Som feminista / Stĺpček

Profesor Wiktor Osiatyński, slávny ústavný právnik a ochranca ľudských práv, bol aj feministom. Dnes, v Čierny utorok, na prvé výročie veľkého protestu poľských žien, si v Poľsku pripomínajú manifest, ktorý poslal Kongresu žien roku 2009, a pozývajú ľudí na manifestácie po celej krajine.

Autorka portrétu Wiktora Osiatyńského je Jagna Wróblewska, Varšava 2017 © Archív Osiatyńského

Autorka portrétu Wiktora Osiatyńského je Jagna Wróblewska, Varšava 2017 © Archív Osiatyńského

„Som feminista, pretože viem, že nerovnosť a rodová diskriminácia sú natoľko rozšírené,  že sú takmer nepostrehnuteľné.

Som feminista, pretože viem, že aj samotný jazyk, ktorý používame na opisovanie skutočnosti, diskriminuje ženy.

Som feminista, pretože viem, že vo väčšine kultúr dnešného sveta manželstvo vedie k tomu, ak sa voči žene dopúšťa domáceho násilia či znásilnenia jej vlastný muž, odopierajú sa jej tie isté prostriedky ochrany, ktoré jej prislúchajú, keď sú páchateľmi cudzí ľudia.

Som feminista, pretože by som chcel žiť vo svete bez vojen, ba dokonca aj bez vojnových hračiek.

Som feminista, pretože som proti všetkým druhom násilia, vrátane ekonomického, a preto si myslím, že ženy majú dostávať za svoju prácu rovnaké platy a dôchodky ako muži, vrátane starostlivosti o domácnosť a vychovávanie detí.

Som feminista, pretože si myslím, že vzhľadom na svoju biologickú povahu ženy lepšie cítia, čo ľudia, zem a životné prostredie skutočne potrebujú. A preto ľutujem, že o osude spoločností a sveta rozhodujú najmä muži.

Som feminista, pretože snívam o svete ľudí, ktorí sú si skutočne rovní, bez ohľadu na pohlavie, rasu, vyznanie, sexuálnu orientáciu či akýkoľvek iný dôvod.”

List Wiktora Osiatyńského Kongresu žien v roku 2009.