Wiktor Osiatyński

Profesor Wiktor Osiatyński (1945-2017) bol známy predovšetkým ako poľský ústavný právnik a obranca ľudských práv. Bol tiež spisovateľom, aktivistom, feministom, nepijúcim alkoholikom bojujúcim proti alkoholizmu a jedným zo spoluautorov Ústavy Poľskej republiky z roku 1997. Jeho publicistika stála na železnej logike. Jeho rozhlasové vysielania boli plné vášne a srdečnosti. Bol vynikajúcim a milovaným pedagógom. Vychoval generácie právnikov a ľudskoprávnych aktivistov. Bol doktorom práv a sociológie, profesorom, dlhoročným pracovníkom Výboru právnických vied Poľskej akadémie vied a profesorom Stredoeurópskej Univerzity v Budapešti. Prednášal tiež v USA, okrem iného na Columbia University v New Yorku, na Stanfordskej a Harvardskej univerzite.

Som feminista / Stĺpček

Profesor Wiktor Osiatyński, slávny ústavný právnik a ochranca ľudských práv, bol aj feministom. Dnes, v Čierny utorok, na prvé výročie veľkého protestu poľských žien, si v Poľsku pripomínajú manifest, ktorý poslal Kongresu žien roku 2009, a pozývajú ľudí na manifestácie po celej krajine. „Som feminista, pretože viem, že nerovnosť a rodová diskriminácia sú natoľko rozšírené,  že sú takmer nepostrehnuteľné. Som feminista, pretože viem, že aj samotný jazyk, ktorý používame na opisovanie skutočnosti, diskriminuje ženy. Som feminista, pretože viem, že vo väčšine kultúr dnešného sveta manželstvo vedie k tomu, ak sa voči žene dopúšťa domáceho násilia či znásilnenia jej vlastný muž, odopierajú […]