Literární noviny

http://www.literarky.cz

The art of listening to silence

Photo: Stanislav Vaněk Maybe it’’s the arts that subsidize the state, not the other way around, Miroslav Petříček tells Literární noviny in an interview on the role of the philosopher in present-day society. Kateřina Nechvílová: Do you agree with the current image of the philosopher in society (media)? Miroslav Petříček: Hardly, as long as people tend to refer to a “‘philosophy”’ of management or a “‘philosophy”’ professed by this or that football coach. Philosophy has nothing to do with strategy or planning. And it is just as much of a misunderstanding for a philosopher to regard himself as omniscient, or […]

Barbarství s lidskou tváří / Stĺpček

Nedávné vyhoštění nelegálních Romů (Cikánů) z Francie zpět do Rumunska vyvolalo po celé Evropě protesty nejen liberálních médií a vrcholných politiků – a tedy nejen levice. Vyhánění přesto pokračovalo – a stalo se špičkou mnohem většího ledovce evropské politiky. Incidenty tohoto typu je třeba vnímat na pozadí dlouhodobého procesu opětovného přeskupování politického prostoru západní a východní Evropy. Donedávna politickému prostoru evropských zemí dominovaly dvě hlavní strany, které oslovovaly celý elektorát – strana napravo od středu a strana nalevo od středu. Poslední volební výsledky na Západě, ale i na Východě, signalizují postupný nástup jiné polarity. Máme jednu převažující středovou stranu, která […]