Prostor

http://www.revueprostor.cz

Ještě stále nesvobodní / Esej

Možná si dnes ještě někdo vzpomene, jak se po listopadu 1989 Západ obracel ke střední Evropě s nadějí, že do jeho života vnese nové hodnoty, něco, nějaké poznání, které lidem na Západě chybí, že přijde s vizí oné “třetí cesty” mezi kapitalismem a socialismem. Byla to naděje, že prožité utrpení dělá člověka lepším, vnímavějším a duchovnějším. Dnes to vypadá komicky – my sami nyní nejlépe víme, jak naivní představu o nás Západ měl. Postkomunistické společnosti neměly dost sebevědomí, aby Západu cokoli sdělovaly, jejich úkolem bylo co nejrychleji se přizpůsobit vítězi ideologického konfl iktu. Dostaly od něj jasná pravidla, jak vybudovat […]