L. A. Times

http://www.latimes.com/

Slabiny moci / Esej

Moc Pekingu nestačí na to, aby zabránila miestnym úradom v porušovaní práv obyčajných občanov. Problém Číny väčšinou vidíme v tom, že je to komunistická diktatúra, v ktorej príčinou porušovania práv je skutočnosť, že silný centralistický štát ignoruje práva občanov. Možno to platí v prípade Tibetu a náboženského hnutia Falun Gong. Hlavný problém Číny však dnes vyplýva z toho, že centrálna moc štátu je v určitých ohľadoch prislabá. K drvivej väčšine prípadov porušovania práv obyčajných čínskych občanov — sedliakov, ktorým zaberajú pôdu bez náležitého odškodnenia, robotníkov nútených pracovať v príšerných podmienkach či dedinčanov otrávených ilegálnymi skládkami znečisteného odpadu – nedochádza na […]