Slabiny moci / Esej

Moc Pekingu nestačí na to, aby zabránila miestnym úradom v porušovaní práv obyčajných občanov.

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Problém Číny väčšinou vidíme v tom, že je to komunistická diktatúra, v ktorej príčinou porušovania práv je skutočnosť, že silný centralistický štát ignoruje práva občanov. Možno to platí v prípade Tibetu a náboženského hnutia Falun Gong. Hlavný problém Číny však dnes vyplýva z toho, že centrálna moc štátu je v určitých ohľadoch prislabá.

K drvivej väčšine prípadov porušovania práv obyčajných čínskych občanov — sedliakov, ktorým zaberajú pôdu bez náležitého odškodnenia, robotníkov nútených pracovať v príšerných podmienkach či dedinčanov otrávených ilegálnymi skládkami znečisteného odpadu – nedochádza na úrovni pekinskej vlády, ale podstatne nižšie.

Motorom čínskej cesty k modernizácii po roku 1978 boli “obvodné a dedinské podniky” – miestne orgány, ktoré dostali voľnú ruku pri zakladaní firiem a vstupovaní do rodiaceho sa trhového hospodárstva. Boli neuveriteľne úspešné a mnohé z nich nadobudli obrovské bohatstvo a moc. Práve tieto miestne úrady, spoločne so súkromnými developermi a firmami, stvorili v dnešnej Číne podmienky podobné diabolským továrňam raného priemyselného rozvoja v Anglicku.

Centrálne vedenie by podľa všetkého chcelo miestnym úradom tieto praktiky zatrhnúť, no nie je toho schopné. Nemá na to dostatočnú kapacitu a je závislé od miestnych úradov a súkromného sektora ako zdroja pracovných miest a príjmov.

Komunistická strana si uvedomuje, že je to hra s ohňom. Rok čo rok dochádza k tisícom násilných protestov, ktoré štátna moc síce potláča a izoluje, nevie si však poradiť s hĺbkovými príčinami nepokojov.

Američania tradične nedôverujú centrálnej vláde a dávajú prednosť federalizovanému systému s rozdelením moci medzi štátne a miestne orgány. Presun centra vlády čo najbližšie k obyvateľom má svoju logiku, nesmieme však zabúdať, že miestne oligarchie môžu rozpútať rovnakú tyraniu ako centrálna moc.

Skutočnou kolískou slobody v anglofónnom svete nie je ani natoľko schopnosť miestnych orgánov kontrolovať centrálne úrady, ako rovnováha síl medzi miestnymi úradmi a silnou centrálnou vládou.

Presne na tento úkaz upozornil už v 19. storočí britský profesor práv Sir Henry Sumner Maine vo vynikajúcej eseji pod titulom Francúzsko a Anglicko, ktorá vyšla v knihe Rané právo a zvykové právo. Všimol si, že zďaleka najrozšírenejším druhom sťažností zaznamenaných v “cahiers” v predvečer Francúzskej revolúcie, boli sťažnosti sedliakov na neoprávnené zaberanie majetku miestnymi súdmi. Francúzske súdnictvo bolo podľa Maina decentralizované a podliehalo miestnej šľachte.

Naproti tomu anglická monarchia od čias normanskej invázie dokázala vytvoriť silný, zjednotený a centralizovaný právny systém, v ktorom kráľovské súdy poskytovali ochranu menej elitným spoločenským vrstvám pred drancovaním miestnou šľachtou. Keďže francúzskej monarchii sa nepodarilo podobným spôsobom oklieštiť moc miestnych elít, keď sedliaci začali počas revolúcie plieniť šľachtické sídla, zamierili rovno do miestností, kde sa prechovávali vlastnícke listiny na majetok, ktorý im bol ukradnutý.

Slabosť štátu môže oslabiť slobodu ako takú. Poľská a maďarská šľachta nedokázali svojim kráľom vnútiť svoju verziu Magny Charty a centralizované vlády v týchto krajinách boli na rozdiel od ich anglického náprotivku prislabé na to, aby ochránili ďalšie pokolenia sedliakov pred miestnymi pánmi, nehovoriac už o tom, aby ochránili svoje krajiny pred inváziou zvonku.

To isté platí o Spojených štátoch. Pod heslom “práv štátov” a v mene federalizmu miestne elity na juhu krajiny utláčali Američanov afrického pôvodu pred občianskou vojnou i po nej. Americké slobody sú výsledkom decentralizácie vlády, vyváženej silnou centrálnou mocou, mocou, ktorá je v prípade potreby schopná vyslať Národnú gardu do mesta Little Rock, aby ochránila právo čiernych detí na školskú dochádzku.

Ťažko povedať, či a kedy sloboda zavládne v Číne 21. storočia. Je možné, že to bude prvá krajina, kde ľudia budú volať vládu na zodpovednosť v prvom rade pre otrávené životné prostredie. Ale táto chvíľa nastane až vtedy, keď obyvatelia, volajúci na zodpovednosť miestne úrady a komerčné firmy, budú mať podporu centrálnej vlády a tá bude dostatočne silná na to, aby dokázala prinútiť miestne elity dodržiavať pravidlá, ktoré platia pre celú krajinu.

© The American Interest
Text vyšiel v časopise The American Interes.