Kulturní týdeník A2

http://www.tydenika2.cz

Nakonec zvítězíme / Otvorený list

Foto: Etienne De Malglaive/Getty Images Milí přátelé, především zahraniční novináři a redaktoři, v těchto dnech od vás dostávám spoustu dotazů a také proseb, abych popsal aktuální situaci v Kyjevě a na Ukrajině obecně, zhodnotil nynější události a zformuloval, jaké výhledy má Ukrajina před sebou aspoň v nejbližší budoucnosti. Vzhledem k tomu, že nemůžu napsat rozsáhlý analytický článek pro každý váš časopis zvlášť, rozhodl jsem se odpovědět tímto stručným prohlášením, které můžete použít podle svých potřeb. Nejdůležitější věci, které vám musím říct, jsou tyto: Za necelé čtyři roky své vlády přivedl režim Viktora Janukovyče Ukrajinu a ukrajinskou společnost do krajního napětí. Co hůř, zahnal sám sebe do bezvýchodné situace, […]