Free Speech Debate

www.freespeechdebate.com

Nie nepriateľ, ale ochranca / Prejav

Vo svetových metropolách ako Paríž, Londýn či New York, žije prinajmenšom desať miliónov ľudí na území, nepresahujúcom svojou veľkosťou priemerný americký ranč. Keby všetci ich obyvatelia vyznávali rovnaké náboženstvo a svetonázor a patrili k rovnakej rase, vôbec by sme sa nemuseli zaoberať otázkou slobody prejavu. No v moderných podmienkach sa ľahko môže stať, že na jedinom hektári veľkomesta popri sebe žijú predstavitelia všetkých svetových rás a všetkých možných náboženských, politických či existenčných svetonázorov. Môže sa stať, že ľudia, ktorí veria, že ich posvätné texty sú doslova slovom Božím, bývajú čo by kameňom dohodil od ľudí, ktorí sa ani len za […]