Woody Allen

Woody Allen (1935) je americký filmový režisér. Žije v New Yorku. Je známy aj svojimi poviedkovými knihami, v ?eskom preklade vyšli napríklad Bez pečí, ?irá anarchie, Vedlejší účinky a Vyřídit si účty.

Krava na útoku / Poviedka

Podľa informácií Strediska pre reguláciu chorôb v Spojených štátoch každý rok asi 20 ľudí usmrtia kravy. V šestnástich prípadoch „sa zistilo, že zvieratá svoju obeť napadli úmyselne“, hovorí sa v správe Strediska. Všetky obete až na jednu výnimku zomreli v dôsledku zranenia hlavy alebo hrudného koša; v poslednom prípade k úmrtiu došlo, keď obeť  po kopnutí kravou spadla a pri páde jej injekčná striekačka vo vrecku vstrekla antibiotikum, ktoré bolo určené pre kravu. Je známy prinajmenšom jeden prípad, keď zviera napadlo svoju obeť zozadu. The New York Times Prepáčte mi, ak môj opis udalostí posledného týždňa bude pôsobiť trochu zmätene, ba až hystericky. Obvykle ma málo čo […]