Wacław Radziwinowicz

Wacław Radziwinowicz (1953) je poľský novinár. Žije vo Varšave. Je redaktorom Gazety Wyborczej, vyslaným reportérom v Rusku a na Ukrajine.

Zabudnutý dúšok ruskej slobody / Stĺpček

Rusko si potichúčky, akoby z opodiaľ pripomína 20. výročie svojej demokracie. Médiá si takmer nevšimli stretnutie v Nadácii Michaila Gorbačova, v novinách sa objavilo sa len zopár článkov a v televízii preblesklo zopár záberov. A pritom 1. zjazd ľudových poslancov ZSSR, ktorý sa začal 25. mája 1989, bol demokratickým zemetrasením, bol to úder proti systému, stvoreného ešte za Stalina, proti monopolu komunistickej strany. Pri pohľade na dnešné Rusko je ťažko uveriť, že volieb na zjazd ľudových poslancov, kde po prvý raz dejinách ZSSR o každé kreslo súťažili aspoň dvaja kandidáti, sa zúčastnilo 172 miliónov ľudí, čiže 90 percent oprávnených voličov. […]