Todd Gitlin

Todd Gitlin (1943) je americký sociológ, politický komentátor a spisovateľ. Žije v New Yorku. Je editorom časopisu Dissent a autorom dvanástich kníh. Je tiež profesorom žurnalistiky a sociológie na Columbia Univerzity.

Americký príbeh bez happyendu / Esej

Národy sa vyznačujú tým, že z diaľky sa javia hladké a bez trhlín. Z vesmíru vyzerajú ako monolitické bloky. Viac-menej hovoríme o národe ako o osobe, a pokračujeme tak v stredovekej tradícii, v ktorej napríklad francúzskeho kráľa oslovovali “France”. Je pohodlné, a teda aj rozšírené, veľmi nerozlišovať, a pestovať veľkolepé zistenia o národnej podstate. Takéto veľké výroky vypúšťame z úst predovšetkým vtedy, keď v nás niektorá hlava štátu zanechá zvlášť hlboký dojem, či už je pozitívny, alebo negatívny. To všetko sú dôvody, pre ktoré sa javí, že gravitačná sila Georgea W. Busha vyše šesť rokov viaže Ameriku a Američanov k […]