Stefan Berg

Stefan Berg (1964) je nemecký spisovateľ, redaktor týždenníka Der Spiegel. Narodil sa vo východnom Berlíne, dnes žije v Hambrugu. Roku 2008 mu diagnostikovali Parkinsonovu chorobu, napísal o tom knihu Zitterpartie.

Buďte už konečne ticho / Stĺpček

List obyvateľom Freitalu, ktorí by nechceli nijakých utečencov. Milí zábudliví ľudia z Freitalu, je mi nepríjemné, že vám to musím pripomínať. Zdá sa však, že je to nutné, keďže kričíte a druhých ľudí, ktorí sú v núdzi a hľadajú u vás v Sasku útočisko, označujete ako zberbu, nadávate im a celkom bez hanby sa fotíte pred transparentom “UTEČENCOV TU NECHCEME!” Je to nepríjemné, ale musí to byť. Ako vlastne vyzeral Freital roku 1989, ako vyzerali susedné mestá, ako vyzeral Meissen a Drážďany? Boli to miesta, z ktorých by človek hneď zutekal. Šedé, rozpadnuté a zdanlivo bez budúcnosti. Ešte z toho […]