Roberto Saviano

Roberto Saviano (1979) je taliansky spisovateľ a novinár. Narodil sa v Neapole. Venuje sa výskumu organizovaného zločinu. Pre smrteľné vyhrážky musí byť od októbra 2006 pod policajnou ochranou a permanentne meniť miesto pobytu. V slovenskom preklade vyšla jeho najslávnejšia kniha Gomora a Odíďme spolu. V českom preklade okrem nich aj román Opak smrti, Nula nula nula (Příběhy, trasy, bossové a oběti kokainu) a zbierka textov Krása a peklo.

Raj pre mafiu / Esej

Keď zem utíchne, naplní sa kliatba zemetrasenia: Zemetrasenie v Aquile je pre mnohých obrovskou tragédiou, pre mafiu je zlatou baňou. Nepripustíme, aby sa začalo špekulovať. Takto to napíš! Nahlas povedz, nech hneď zabudnú na to, že nás tu zasypú cementom! Tu my rozhodujeme, ako znovuvybudujeme našu krajinu…“ Tieto slová mi hovorí muž na ihrisku rugby. Rovno do tváre. Je tak blízko, že sa nám skoro dotýkajú nosy a cítim jeho dych. Pevne ma objíme, ďakuje mi, že som prišiel. Ale jeho strach so zemetrasením nezmizol. Nevyčerpateľný raj Kliatba zemetrasenia sa neprejaví len v onej minúte, keď sa trasie zem, ale aj v […]