Robert D. Kaplan

Robert D. Kaplan (1952) je americký novinár, bývalý reportér na Balkáne, Blízkom Východe a v Etiópii, korešpondent časopisu The Atlantic. Žije vo Washingtone. V českom preklade vyšla jeho zbierka esejí Přicházející anarchie (Zborcení snů – svět po studené válce).

Grécku ekonomiku osudovo poznamenal zemepis / Esej

Všetky vysvetlenia, ktoré sa uvádzajú na vysvetlenie obrovskej zadlženosti, ktorá Grécko prinútila vyžiadať si medzinárodný záchranný balík, sú ekonomického rázu: grécke rozpočtové schodky, nedostatočná miera transparentnosti a neuveriteľná miera korupcie, ktorú symbolizujú výrazy „fakelaki“ (hnedé obálky s úplatkami) a „rousfeti“ (politické službičky). Grécka kríza však má aj hlbšiu príčinu, o ktorej si nikto netrúfne hovoriť, pretože je osudovejšia: je to jeho zemepisná poloha. Grécko je položené na mieste, kde sa historicky málo rozvinutý stredozemný svet prelína s Balkánom, a táto skutočnosť má pre jeho politiku a ekonomiku ďalekosiahle dôsledky. Rozhodnutie severnej Európy prijať do menovej únie krajinu ako Grécko ukázalo, nakoľko ambiciózny je […]