Randall Collins

Randall Collins (1941) je americký sociológ. Žije v Bostone. Je profesorom sociológie a pracovníkom Inštitútu kriminológie na University of Pennsylvania. Oblasťami jeho výskumu sú už dlhšie interakcie face-to-face a násilné konflikty. Jeho najnovšia kniha má titul Violence: A Microsociological Theory.

Tiché bomby / Esej

Máme sklon predstavovať si samovražedných atentátnikov ako krvilačných a bezcitných zabijakov. Pritom väčšina týchto ľudí vôbec nemá také násilnícke sklony, ako si myslíme. V skutočnosti sú najlepšími ľudskými bombami tichí, krotkí príslušníci strednej triedy. A preto sa tento zvláštny druh zbrane hromadného ničenia dá tak ťažko zastaviť. Existuje jednoduchý dôvod, prečo svet od osemdesiatych rokoch už videl toľko samovražedných atentátov: je to najúčinnejšia forma násilia zblízka. Rozšírením tejto zdanlivo perfektnej techniky sa politické násilie stalo omnoho potentnejším – verbovaním strednej triedy, netradičného kádrového zdroja páchateľov. Skutočnosť, že väčšina samovražedných atentátnikov sú usporiadaní občania, vyzerá na prvý pohľad ako rozpor. Stredná […]